مقالات

سفر خارجی در انگلیس و پیچیدگی برکسیت

قیمت: 28000
سال انتشار : 2019
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

دانلود ترجمه مقاله نشان سازی مقصد و گردشگری بیش از حد

قیمت: 10000
سال انتشار : 2019
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4

تاثیرات ناپایداری سیاسی در مقصدهای متراکم: مورد کاتالونیا

قیمت: 14000
سال انتشار : 2019
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

دانلود ترجمه مقاله نقش جوانان در توسعه‌ی صنعت خلاق

قیمت: 14000
سال انتشار : 2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

دانلود ترجمه مقاله رقابت برسر کیفیت در تجارت شمال – جنوب

قیمت: 28000
سال انتشار : 2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 37

انواع مدل کسب و کار برای بازیافت مصرف کننده نهایی در چین

قیمت: 30000
سال انتشار : 2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 28

ارزش رسانه های اجتماعی برای نوآوری: یک چشم انداز

قیمت: 30000
سال انتشار : 2019
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

دانلود ترجمه مقاله بذر بحران: احساسات سرمایه گذار و نقدینگی بانک

قیمت: 14000
سال انتشار : 2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی سنجش اقدامات مدیریتی

قیمت: 38000
سال انتشار : 2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 33

دانلود ترجمه مقاله ادغام ERP کلان داده و تجزیه و تحلیل کسب و کار (BA)

قیمت: 26000
سال انتشار : 2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10