تئوری ثبت ارزش: یک بررسی مدیریت استراتژیک

WILEY
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
25
نشریه :
WILEY(Strategic Management Journal)
تعداد رفرنس ها :
146
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
ارزش آفرینی، ثبت ارزش، رقابت، نظریه بازی تعاونی
عنوان فارسی :

تئوری ثبت ارزش: یک بررسی مدیریت استراتژیک

عنوان انگلیسی :

VALUE CAPTURE THEORY: A STRATEGIC MANAGEMENT REVIEW

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 25

نشریه : WILEY(Strategic Management Journal)

تعداد رفرنس ها : 146

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : ارزش آفرینی، ثبت ارزش، رقابت، نظریه بازی تعاونی

عنوان فارسی : تئوری ثبت ارزش: یک بررسی مدیریت استراتژیک

عنوان انگلیسی : VALUE CAPTURE THEORY: A STRATEGIC MANAGEMENT REVIEWفهرست مطالب
1- مقدمه 2- یک مثال محرک 3- برخی از نقاط کور در تئوری غالب 4- مدل یکنواخت 5- مرحله بازی تعاونی 6- مرحله بازی غیر تعاونی 7- مقایسه با روش های دیگر 8- اصول عمومی 9- برنامه های کاربردی با اعمال تنظیمات خاص 10- پیشرفت تجربی 11- دستورالعمل های آینده 12- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Research summary: This article provides the first review of a growing line of scholarly work in strategy that we refer to as “value capture theory.” The common thread in this work is its use of cooperative game theory as a general, mathematical foundation upon which to build a deep understanding of firm performance in market settings. Our review: (1) describes the primary elements of the theory; (2) highlights important blindspots that it resolves with respect to existing theoretical approaches; (3) calls attention to several of its novel insights; and (4) summarizes a myriad of applications and empirical studies that have appeared in recent years using value capture theory. Managerial summary: Traditionally, theoretical claims in strategic management have been supported by informal, qualitative reasoning. Recently, however, a new line of theoretical work based upon mathematical methods, known as “value capture theory,” has been gaining in popularity. This article reviews the recent advances in this line with a particular emphasis upon a number of its important insights, several of which challenge longstanding propositions from the traditional line. For managers, the formal nature of value capture theory is well-aligned with data-driven analyses of strategic situations

چکیده فارسی
خلاصه پژوهش: این مقاله برای اولین بار خط رو به رشد کار علمی در استراتژی که ما مرجع دادیم به "تئوری ضبط ارزش" را مورد بررسی قرار داده است. موضوع مشترک در این کار استفاده از نظریه بازی تعاونی است که بعنوان یک کل در نظر گرفته شد، پایه ریاضی آن براساس یک درک عمیق از عملکرد شرکت در تنظیمات بازار ساخته شده است. بررسی ما: 1- توصیف عناصر اصلی نظریه؛ 2- ابهام های مهم و برجسته ای که با توجه به رویکردهای نظری آن را برطرف می کند ؛ 3- خواستار توجه به چند تا از بیشنهای جدید آن؛ 4- خلاصه سازی بی شماری از برنامه های کاربردی و مطالعات تجربی که در سالهای اخیر با استفاده از تئوری ثبت ارزش به نظر می رسد انجام شده است. خلاصه مدیریتی: به طور سنتی ، ادعاهای نظری در مدیریت استراتژیک بصورت غیررسمی و با استدلالهای کیفی حمایت می شوند. جدیدا، با این حال ، یک خط جدید از کار تئوریک براساس روشهای ریاضی ، که بعنوان "تئوری ضبط ارزش" شناخته شده است محبوبیت زیادی به دست آورده است. این مقاله به بررسی پیشرفت های اخیر در این خط و با تاکید خاص بر شماری از دیدگاه های مهم آن، چند تا از آنهایی که از خطوط سنتی فاصله گرفته اند، انجام شده است. برای مدیران، نظریه ثبت ارزشها با تجزیه و تحلیل داده محور از موقعیت استراتژیک در تراز خوبی قرار دارد.


بررسی مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک امروزه برای تمام سازمان ها و پیشبرد اهداف آنها بسیار مهم و ضروری است. بررسی مدیریت استراتژیک در سازمان ها نیز بسیار اهمیت دارد. در شرایط فعلی سازمان ها برای برتری رقابتی، ایجاد ارزش و تضمین رشد بلند مدت خود  ناگزیر هستند ابزاری برای جذب، پرورش، انگیزش و نگه داری منابع انسانی به کار بندند که با عنوان “استراتژی منابع انسانی” به آن پرداخته می شود. منابع انسانی به عنوان کلیدی ترین منابع سازمانی، زمانی به طور کارآمد و اثربخش به کار گرفته خواهند شد که با نگرش استراتژیک مدیریت گردند. مدیریت منابع انسانی از طریق اطمینان حاصل کردن از توسعه استعداد مدیریتی، وجود نظام پرداخت و سایر نظام های اداری و توسعه کارکنان ماهر با انگیزه زیاد، به اجرای استراتژی مهم و اصلی سازمان کمک خواهد کرد. بنابراین سازمان ها باید درصدد تدوین استراتژی های خوب و کارا برای مدیریت منابع انسانی خود باشند. به گونه ای که سازمان بتواند با مد نظر قرار دادن استراتژی های مناسب در زمینه تأمین نیروی انسانی، آموزش، ارزیابی عملکرد، پاداش و روابط کارکنان، منابع انسانی خود را به عنوان عامل ایجاد مزیت رقابتی مورد ملاحظه قرار دهد و به اهداف کلان مد نظر خود بتواند دست یابد. اینکه استراتژی های منابع انسانی باید دارای چه ویژگی ها و کارکردهایی باشند، موضوعی است که پژوهش ها و نظریه های مختلفی پیرامون آن مطرح شده اند.

بررسی مدیریت استراتژیک
بررسی مدیریت استراتژیک

در این مقاله نیز به بررسی مدیریت استراتژی توسط تئوری “ضبظ ارزش” با نظریه بازی ها پرداخته شده است که در سال 2017 در نشریه WILEY که در زمینه مدیریت استراتژیک بسیار پیشرو می باشد چاپ شده است.