دانلود ترجمه مقاله آنالیز متنی کلان داده: یک توانمندساز مدیریت دانش

Emeraldd
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
25
نشریه :
emeraldinsight
تعداد رفرنس ها :
56
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
مدیریت دانش، کلان داده ها
عنوان فارسی :

آنالیز متنی کلان داده: یک توانمندساز مدیریت دانش

عنوان انگلیسی :

Big data text analytics: an enabler of knowledge management

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/JKM-06-2015-0238

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 25

نشریه : emeraldinsight

تعداد رفرنس ها : 56

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : مدیریت دانش، کلان داده ها

عنوان فارسی : آنالیز متنی کلان داده: یک توانمندساز مدیریت دانش

عنوان انگلیسی : Big data text analytics: an enabler of knowledge management

لینک مقاله : http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/JKM-06-2015-0238فهرست مطالب
1- مقدمه 2- زمینه مفهومی 3- روش آنالیز متنی کلان داده ها 4- یافته ها 5- بحث و نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Purpose The purpose of this paper is to examine the role of big data text analytics as an enabler of knowledge management. The paper argues big data text analytics represents an important means to visualise and analyse data, especially unstructured data, which has the potential to improve knowledge management within organizations. Design/methodology/approach The study uses text analytics to review 196 articles published in two of the leading knowledge management journals - the Journal of Knowledge Management and the Journal of Knowledge Management Research & Practice in 2013 and 2014. The text analytics approach is used to process, extract and analyse the 196 papers to identify trends in terms of keywords, topics and keyword/topic clusters to show the utility of big data text analytics. Findings The findings show how big data text analytics can be a key enabler role in knowledge management. Drawing on the 196 articles analysed, the paper shows the power of big data-oriented text analytics tools in supporting knowledge management through the visualization of data. In this way we highlight the nature and quality of the knowledge generated through this method for efficient knowledge management in developing a competitive advantage. Research limitations/implications The research has important implications concerning the role of big data text analytics in knowledge management, and specifically the nature and quality of knowledge produced using text analytics. We use text analytics to exemplify the value of big data in the context of knowledge management, and highlight how future studies could develop and extend these findings in different contexts.

چکیده فارسی
هدف- هدف از این مقاله بررسی نقش آنالیز متنی کلان داده بعنوان یک توانمندساز مدیریت دانش است. این مقاله استدلال می کند آنالیز متنی کلان داده نشان دهنده یک وسیله مهم برای تجسم کردن آنالیز داده ها می باشد. به خصوص داده های بدون ساختار، که دارای پتانسیل جهت بهبود مدیریت دانش در سازمان ها هستند. طرح/روش/رویکرد- مطالعه با استفاده از آنالیز متنی به بررسی 196 مقاله در دو تا از مجلات پیشرو در زمینه مدیریت دانش می باشد. مجله مدیریت دانش و مجله پژوهش مدیریت دانش و روش در بین سال های 2013 و 2014. روش تجزیه و تحلیل متنی مورد استفاده قرار می گیرد در تجزیه و تحلیل 196 مقاله برای شناسایی روند اصطلاحات کلیدی، موضوعات و برای نشان دادن ابزارهای آنالیز متنی کلان داده. یافته ها- این یافته ها نشان می دهد که چگونه آنالیز متنی داده ها می تواند نقش کلیدی و قدرتمند در مدیریت دانش داشته باشد. طراحی بر روی 196 مقالات تجزیه و تحلیلی، مقاله نشان می دهد که آنالیز متنی کلان داده ابزاری برای حمایت از مدیریت دانش از طریق تجسم داده می باشد. در این روش ما به ماهیت و کیفیت دانش تولید شده از طریق این روش به مدیریت دانش کارآمد در توسعه یک مزیت رقابتی را برجسته می کنیم. محدودیتهای تحقیق/مفاهیم- پژوهش دارای پیامدهای مهمی در مورد نقش آنالیز متنی کلان داده ها در مدیریت دانش و بطور خاص در مورد ماهیت و کیفیت دانش تولید شده با استفاده از آنالیز متنی می باشد. ما با استفاده از آنالیز متنی برای نشان ارزش کلان داده ها در زمینه مدیریت دانش و چگونگی مطالعات آینده در این مورد پرداخته و سعی در گسترش و توسعه ی این یافته ها در زمینه های مختلف داریم.