دانلود ترجمه مقاله اثرات وضعیت بین گروهی بر روی پیگیری وضعیت درون گروهی

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
39
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
وضعیت بین گروه، وضعیت داخل گروه، همکاری، رقابت
عنوان فارسی :

اثرات وضعیت بین گروهی بر روی پیگیری وضعیت درون گروهی

عنوان انگلیسی :

Effects of inter-group status on the pursuit of intra-group status

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749597816301418

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 39

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : وضعیت بین گروه، وضعیت داخل گروه، همکاری، رقابت

عنوان فارسی : اثرات وضعیت بین گروهی بر روی پیگیری وضعیت درون گروهی

عنوان انگلیسی : Effects of inter-group status on the pursuit of intra-group status

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749597816301418فهرست مطالب
1- مقدمه 2- بررسی اجمالی تحقیق 3- آزمایش 1 4- آزمایش 2 5- بحث عمومی

چکیده انگلیسی
Abstract This research examines how the status of one’s group influences intra-group behavior and collective outcomes. Two experiments provide evidence that, compared to members of low-status groups, members of high-status groups are more concerned about their intra-group standing, which in turn can increase both the likelihood of competitive and cooperative intra-group behavior. However, whether the desire for intra-group standing manifests via competitive versus cooperative behavior depends on the relevance of the task to the group’s inter-group standing. When the task is not clearly relevant to the group’s status, members of high-status groups are more likely to engage in competitive behavior out of a desire to manage their intra-group status, which, in turn, leads to less desirable collective outcomes. However, when the group’s status is at stake, members of high-status groups seek intra-group status via cooperative behavior, leading to better collective outcomes.

چکیده فارسی
چکیده- این پژوهش به چگونگی وضعیت یک گروهی که تحت تاثیر قرار می دهد رفتار درون گروهی و نتایج جمعی را مورد بررسی قرار داده است. دو آزمایش شواهدی مبنی بر اینکه در مقایسه با اعضای گروه های وضعیت پایین، اعضای گروه های وضعیت بالا بیشتر نگران جایگاه درون گروهی خود، که به نوبه خود می تواند هر دو احتمال رفتار رقابتی و مشارکتی درون گروهی را افزایش دهد، را فراهم می کند. با این حال، آیا تمایل برای جایگاه درون گروهی از طریق رفتار رقابتی در مقابل رفتار تعاونی که وابسته است به ارتباط وظیفه ی دائمی آشکار است. زمانیکه وظیفه ای نیست به وضوح مربوط به وضعیت گروه می باشد. اعضای گروههای با وضعیت بالا به احتمال زیاد در رفتار رقابتی بخاطر تمایل به مدیریت وضعیت درون گروهی خود که به نوبه خود منجر به نتایجی کمتر مطلوب در حالت کلی می شود، شرکت می کنند. با این حال، زمانی که وضعیت این گروه در خطر است، اگر اعضای گروه های با وضعیت بالا به دنبال وضعیت درون گروهی از طریق رفتار تعاونی و مشارکت باشند، نتایج در حالت کلی بهتری به دست می آید.


فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی چیست؟ فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. جمعیت شناسان، جامعه شناسان و اخیرا روانشناسان و حتی اقتصاد دانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن ، نظریه ها و تحقیقات زیادی را به وجود آورده و در حل مسائل و مشکلات مدیریت به کار گرفته اند. با بررسی که توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده فرهنگ سازمانی بعنوان یکی از موثرترین عوامل پیشرفت سازمان شناخته شده است. به طوری که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که یکی از دلایل موفقیت ژاپن در صنعت و مدیریت توجه آنها به فرهنگ سازمانی است.

فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی

در کل این فرهنگ بعنوان مجموعه ای باورها و ارزشهای مشترک بر رفتار و اندیشه ی اعضای سازمان اثر می گذراد و می تواند نقطه ی شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید.فرهنگ سازمانی از اساسی ترین زمینه های تغییر و تحول در سازمان است. نظر به اینکه برنامه های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می کند؛ از اینرو هدف این برنامه ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان بعنوان زیربنا، به بستر تحول است.

این مقاله نیز با عنوان “اثرات وضعیت بین گروهی بر روی پیگیری وضعیت درون گروهی” به بحث در رابطه با رفتار سازمانی و اینکه فرد که عضوی از سازمان است برای رسیدن به مقام مدیریتی تلاش کند بهتر است یا برای رشد سازمان!؟ پرداخته است.