دانلود ترجمه مقاله اثر محیط سازمانی در پروژه های مشارکت عمومی خصوصی (P3): شواهدی از کانادا

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
19
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
57
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
مشارکت بخش دولتی و خصوصی، محیط سازمانی، درمان حسابداری برای P3 ها، ارزش پول، P3 آلبرتا
عنوان فارسی :

اثر محیط سازمانی در پروژه های مشارکت عمومی خصوصی (P3): شواهدی از کانادا

عنوان انگلیسی :

Effects of the institutional environment on public-private partnership (P3) projects: Evidence from Canada

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0155998216302009

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 57

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : مشارکت بخش دولتی و خصوصی، محیط سازمانی، درمان حسابداری برای P3 ها، ارزش پول، P3 آلبرتا

عنوان فارسی : اثر محیط سازمانی در پروژه های مشارکت عمومی خصوصی (P3): شواهدی از کانادا

عنوان انگلیسی : Effects of the institutional environment on public-private partnership (P3) projects: Evidence from Canada

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0155998216302009


44,000 تومان


فهرست مطالب
1- مقدمه 2- ماهیت مشارکت بخش دولتی و خصوصی 3- دیدگاه نو نهادگرایی 4- روش تحقیق 5- یافته ها و بحث 6- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract The purpose of this paper is to understand the effects of the institutional environment on project outcomes in order to contribute to the accumulating accounting literature on P3s. Based on an empirical study of Alberta’s institutional environment, using Edmonton’s Anthony Henday Highway P3 projects, we analyze how the: a) political environment enables or disenables P3 outcomes; b) policy/business environment impacts project development and implementation; and c) organizational capacity affects P3 outcomes and vice versa. Adopting a neo-institutionalism perspective and a case study approach, we investigate the effects of the institutional environment on P3 project outcomes. This research is based on 35 semi-structured interviews of public sector executive managers, political actors, senior industry executives, project consultants/advisors, labour union, media specialists, community advocates and public policy analysts in the P3 industry who participated in Alberta’s P3 projects from 2004 to 2016. We find that the institutional environment has significant influence on project performance, and program permanence/continuity. Our study suggests that P3 enabling environments present: 1) relevant P3 policy measures and committed political support by field actors; 2) a path-dependent response to project outcomes; and 3) institutional environment elements that are mutually re-enforcing with synergistic effects. In effect, we document that a strong political leadership support for P3s, a favourable policy environment, and effective organizational capacity are pre-requisite factors for the successful implementation of P3s. Given the unsettled debate about various methodological approaches to value for money (VfM) determination for assessing P3s, we are unsure whether our findings are partly influenced by inconsistent accounting standards for P3s across jurisdictions. Our study highlights critical P3 enabling attributes that would be beneficial to accounting researchers interested in institutional environment studies and co-operative arrangements, accountants, public sector policy managers, regulators, and private sector partners saddled with the task of developing and implementing P3 projects in various institutional and/or contextual settings.

چکیده فارسی
چکیده- هدف از این مقاله درک اثرات محیط سازمانی بر نتایج پروژه به منظور کمک به ادبیات حسابداری مجموعه ای رو P3 ها می باشد. بر این اساس یک مطالعه ی تجربی از محیط سازمانی آلبرتا، با استفاده از پروژه های Anthony Henday Highway P3 که ما چگونگی آنها را آنالیز می کنیم: 1) محیط سیاسی این امکان را قادر می سازد؛ 2) توسعه و پیاده سازی اثر محیط سیاسی/کسب و کار پروژه؛ 3) ظرفیت سازمانی بر روی نتایج P3 و بالعکس را تحت تاثیر قرار می دهد. اتخاذ یک دیدگاه نو نهادگرایی و روش مطالعه موردی، ما اثرات محیط سازمانی را بر روی نتایج پروژه P3 را مورد بررسی قرار می دهیم. این تحقیق حاوی 35 مصاحبه نیمه ساختار یافته بخش عمومی مدیران اجرایی، بازیگران سیاسی، مدیران ارشد صنعتی و مشاوران پروژه، اتحادیه های کارگری، متخصصان رسانه، طرفداران جامعه و تحلیگران سیاست عمومی در صنعت که در پروژه های P3 آلبرتا بین 2004 تا 2016 شرکت کرده اند، می باشد. ما یافتیم که محیط سازمانی تاثیر قابل توجهی بر عملکرد پروژه و تداوم برنامه دارد. مطالعه ی ما نشان می دهد که P3 محیط حال حاضر را قادر می سازد: 1) سیاست P3 مربوطه و حمایت سیاسی متعهدانه توسط بازیگران زمینه 2) پاسخی وابسته به مسیر نتایج پروژه 3) عناصر محیط سازمانی که به طور متقابل مجددا با هم افزایی اثرات اجرا می شوند. در اثرات ما نشان داده ایم که پشتیبانی قوی سیاسی رهبری برای P3، یک محیط سیاسی مطلوب و ظرفیت سازمانی ، عوامل موثر و پیش شرطهای لازم برای اجرای موفقیت P3 هستند. با توجه به مباحث حل نشده در مورد روشهای مختلف نسبت به تعیین ارزش پول (VfM) برای ارزیابی P3 ها ما مطمئن نیستیم که یافته های ما تا حدودی با استانداردهای متناقض برای P3ها در سراسر حوزه های استحفاظی را تحت تاثیر قرار داده باشد. مطالعه ی ما P3 حیاتی را قادر می سازد و همچنین برجسته می کند ویژگی هایی که می تواند به محققان حسابداری علاقمند به مطالعات سازمانی محیط زیستی و ترتیبات تعاونی، حسابداران، مدیران سیاسی بخش عمومی، تنظیم کننده و شرکای بخش خصوصی تا با این کار پروژه های اجرایی P3 خود را توسعه داده و تنظیمات نهادی و متنی مختلف و مفیدی را روی آن پیاده سازی کنند.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

44,000 تومان