دانلود ترجمه مقاله اثر مقایسه اجتماعی و بازخورد عینی بر روی عملکرد کار در همه ی سطوح مختلف عملکردی

ChosenLogo_V02
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
Taylor & Francis
تعداد رفرنس ها :
10
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
مقایسه اجتماعی، بازخورد عینی، سطح عملکردی، محتوای بازخورد
عنوان فارسی :

اثر مقایسه اجتماعی و بازخورد عینی بر روی عملکرد کار در همه ی سطوح مختلف عملکردی

عنوان انگلیسی :

The Effects of Social Comparison and Objective Feedback on Work Performance Across Different Performance Levels

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01608061.2016.1236059

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : Taylor & Francis

تعداد رفرنس ها : 10

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : مقایسه اجتماعی، بازخورد عینی، سطح عملکردی، محتوای بازخورد

عنوان فارسی : اثر مقایسه اجتماعی و بازخورد عینی بر روی عملکرد کار در همه ی سطوح مختلف عملکردی

عنوان انگلیسی : The Effects of Social Comparison and Objective Feedback on Work Performance Across Different Performance Levels

لینک مقاله : http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01608061.2016.1236059


46,000 تومان


فهرست مطالب
1- مقدمه 2- روش تحقیق 3- نتایج 4- بحث

چکیده انگلیسی
ABSTRACT This study investigated the interaction effects of feedback content type (social comparison feedback vs. objective feed- back) and two different performance levels (high vs. low) on work performance. One hundred fifty participants were recruited and asked to perform a simulated work task in a preliminary session. Based on their performance, the upper 40% (high performance) and lower 40% (low performance) groups were selected for the main experiment. Participants in each group were randomly assigned to the two different experimental conditions: objective feedback and social com- parison feedback. For the participants in the objective feed- back condition, information on the number of correctly completed work tasks was provided. For the participants in the social comparison feedback condition, rank information on their performance was provided. The results indicated that social comparison feedback was more effective than objective feedback for the high performers, but was less effective for the low performers.

چکیده فارسی
چیکده – این مطالعه اثر متقابل نوع محتوای بازخورد (فیدبک مقایسه اجتماعی در برابر بازخورد عینی) و دو سطح مختلف عملکردی (بالا در برابر کم) بر روی عملکرد کار را مورد بررسی قرار می دهد. یک صد و پنجاه نفر شرکت کننده انتخب شدند و از آنها برای انجام یک کار شبیه سازی شده در یک جلسه مقدماتی خواسته شد. براساس انجام آنها، 40 درصد با عملکرد بالا و 40 درصد با عملکرد پایین برای آزمایش انتخاب شدند. شرکت کنندگان در هر گروهی به طور تصادفی در دو شرایط مختلف تجربی قرار گرفتند: بازخورد عینی و بازخورد مقایسه اجتماعی. برای شرکت کنندگان در شرایط بازخورد عینی، اطلاعات بر روی تعدادی از وظایف کار تکمیل شده ی صحیح ارائه شد. برای شرکت کنندگان در شرایط بازخورد مقایسه اجتماعی، اطلاعات رتبه بر روی عملکرد آنها ارائه گردید. نتایج نشان داده که باز خورد مقایسه اجتماعی موثرتر از بازخورد عینی برای عملکردهای بالا می باشد ولی برای عملکردهای ضعیف کمتر موثر است.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

46,000 تومان