دانلود ترجمه مقاله اخذ مالیات نامشهود: تاثیر اقتصاد سایه بر تورم و مالیات

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
54
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
سایه اقتصاد، بخش غیررسمی، تورم، مالیات، مالیات تورمی
عنوان فارسی :

اخذ مالیات نامشهود: تاثیر اقتصاد سایه بر تورم و مالیات

عنوان انگلیسی :

Taxing the unobservable: The impact of the shadow economy on inflation and taxation

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X1630465X

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 54

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : سایه اقتصاد، بخش غیررسمی، تورم، مالیات، مالیات تورمی

عنوان فارسی : اخذ مالیات نامشهود: تاثیر اقتصاد سایه بر تورم و مالیات

عنوان انگلیسی : Taxing the unobservable: The impact of the shadow economy on inflation and taxation

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X1630465Xفهرست مطالب
1- مقدمه 2- انگیزه اولیه 3- داده ها و روش های اقتصاد سنجی 4- یافته ها 5- بررسی های قوی 6- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Summary Because the shadow economy cannot be taxed, it erodes the tax base and reduces tax revenues, forcing governments to resort to other ways to finance their expenditures. Accordingly, a larger shadow economy should give governments an incentive to shift revenue sources from taxes to inflation, in line with the public finance motive of inflation. In this paper, we recall that point in a simple canonical model, then empirically test it in a sample of up to 153 developed and developing countries over the 1999–2007 period. In line with the model’s prediction, we indeed observe a positive relation between inflation and the size of the shadow economy, and a negative relation between the tax burden and the size of the shadow economy. We find that both relations are conditional on central bank independence and on the exchange rate regime, implying that it is the strongest in institutional set-ups that constrain monetary policy the least. Both relations are present in the sub-sample of developed countries as well as the sub-sample of developing countries. Both relations survive several robustness checks, using various sets of control variables including the stock of debt, controlling for endogeneity, using alternative estimates of the shadow economy, and estimating the two relations as a system of equations.

چکیده فارسی
خلاصه- از آنجایی که اقتصاد سایه می تواند مشمول مالیات شود، آن باعث ایجاد اضمحلال در پایه مالیاتی و کاهش درآمدهای مالیاتی می شود، دولت مجبور است برای تامین مالی مخارج خود به راه های دیگری توسل کند. بر این اساس، اقتصاد سایه بزرگ باید به دولت یک انگیزه ای برای تغییر منابع درآمد حاصل از مالیات به نرخ تورم، در خط با انگیزه مالی عمومی نرخ تورم ارائه کند. در این مقاله ما آن را در یک مدل ساده و متعارف، سپس آنرا به صورت تجربی در 153 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طول دوره 1999-2007 مورد آزمایش قرار دادیم. در خط با پیش بینی مدل، ما در واقع شاهد یک رابطه مثبت بین نرخ تورم و اندازه اقتصاد سایه و یک ارتباط منفی بین بار مالیاتی و اندازه اقتصاد سایه بودیم. ما پیدا کردیم که هر دو رابطه مشروط به استقلال بانک مرکزی و بر روی نظام نرخ ارز هستند. هر دو روابط در حال حاضر در زیر نمونه ای از کشورهای توسعه یافته و همچنین بعنوان زیر نمونه ای از کشورهای در حال توسعه می باشد. هر دو روابط با چندین بررسی قوی، با استفاده از مجموعه های مختلف متغیرهای کنترل از جمله سهام بدهی، کنترل درون زایی، با استفاده از تخمین جایگزین اقتصاد سایه و برآرود دو رابطه بعنوان یک سیستم معادلات، پابرجا ماندند.