دانلود ترجمه مقاله ارزیابی ظرفیت مدیریت منابع انسانی برای اجرای موثر زیرساخت های اندازه گیری پیشرفته توسط شرکتهای توزیع برق در پاکستان

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
32
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
AMI، زیرساخت های انرژی، مدیریت منابع انسانی، موفقیت پروژه ، پاکستان
عنوان فارسی :

ارزیابی ظرفیت مدیریت منابع انسانی برای اجرای موثر زیرساخت های اندازه گیری پیشرفته توسط شرکتهای توزیع برق در پاکستان

عنوان انگلیسی :

Evaluating human resource management capacity for effective implementation of advanced metering infrastructure by electricity distribution companies in Pakistan

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957178716301606

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 32

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : AMI، زیرساخت های انرژی، مدیریت منابع انسانی، موفقیت پروژه ، پاکستان

عنوان فارسی : ارزیابی ظرفیت مدیریت منابع انسانی برای اجرای موثر زیرساخت های اندازه گیری پیشرفته توسط شرکتهای توزیع برق در پاکستان

عنوان انگلیسی : Evaluating human resource management capacity for effective implementation of advanced metering infrastructure by electricity distribution companies in Pakistan

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957178716301606فهرست مطالب
1- مقدمه 2- بستر مطالعه 3- هدف از مطالعه 4- آشنایی با AMI 5- بررسی اجمالی مفهوم جهانی AMIs 6- شرایط برق و AMI در پاکستان 7- نقش قابلیت های HR-پروژه های خاص و استراتژی مدیریت منابع انسانی در موفقیت AMI در پاکستان 8- روش تحقیق و فرآیند جمع آوری داده 9- یافته ها و آنالیز 10- درک دیسکو از پتانسیل AMI 11- آگاهی از قابلیت های HR AMI-خاص در میان مدیران پروژه و تیم پروژه 12- بررسی استراتژی مدیریت منابع انسانی AMI-خاص در دیسکو 13- نگرش مصرف کننده به سمت DISCO و AMI 14- درک بحث و خط مشی

چکیده انگلیسی
a b s t r a c t The Government of Pakistan, with technical and financial assistance from international development institutions, has begun to implement Advanced Metering Infrastructure (AMI) in its electricity distribution systems to address a growing electricity crisis in the country. Grounded in resource-based theory and firm-specific human capital logic, we argue that the success of this project will largely be determined by the Electricity Distribution Companies' (DISCOs) HRM capacity that includes both the effective development of AMI-specific human resource (HR) capabilities (knowledge, abilities, skills, attitudes, behaviors), and human resource management (HRM) strategy. Data concerning HR capabilities and the prevailing HRM strategy were collected through in-depth interviews with HRM professionals, project managers, and technical staff of DISCOs; and an online survey of 3400 electricity consumers. Findings reveal that the DISCOs have a short-term, functional, and technical understanding of AMI and may not be aware of the long-term social and economic implications of the project. Electricity consumer attitudes toward different aspects of AMI technology and the government's commitment to overcoming the energy crisis and implementing AMI are not sufficiently positive. The DISCOs understanding of the need for consumer engagement and AMI-specific HR capabilities and HRM strategy to realize the full benefits of AMI is limited. This lack of attention to project-specific HR capabilities and HRM strategy in the DISCOs, along with the absence of a consumer-engagement strategy, seem to be major barriers to the successful implementation of AMI and achievement of associated goals in Pakistan.

چکیده فارسی
چکیده- دولت پاکستان با کمک فنی و مالی نهادهای توسعه بین المللی، پیاده سازی زیرساخت های پیشرفته اندازه گیری (AMI) در سیستم های توزیع برق را برای رسیدگی به یک بحران برق که در کشور در حال رشد است، شروع نموده است. برپایه نظریه مبتنی بر منابع و منطق سرمایه انسانی شرکت های خاص، ما استدلال کردیم که موفقیت این پروژه تا حد زیادی به ظرفیت مدیریت منابع انسانی شرکت های توزیع برق اعم از توسعه موثر منابع AMI و منابع انسانی ، قابلیت (دانش، توانایی، مهارت ها، نگرش ها ، رفتارها) و استراتژی مدیریت منابع انسانی وابسته است. اطلاعات مربوط به قابلیت های منابع انسانی و استراتژی مدیریت منابع انسانی غالبا از طریق مصاحبه با متخصصان مدیریت منابع انسانی، مدیران پروژه و کارکنان فنی دیسکو جمع آوری می شود. و یک نظر سنجی از 3400 مصرف کنندگان برق صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد که دیسکوها اطلاعات کاربردی و فنی AMI را خوب می داند ولی ممکن نیست از مفاهیم اجتماعی و اقتصادی طولانی مدت این پروژه آگاه باشند. نگرش مصرف کننده های برق نسبت به ابعاد مختلف تکنولوژی AMI و تعهد دولت برای غلبه بر بحران انرژی و اجرای AMI به اندازه کافی مثبت نیست. فهم دیسکوها از نیاز به تعامل مصرف کننده و قابلیتهای منابع انسانی و استراتژی مدیریت منابع انسانی برای تحقق بخشیدن به مزایای کامل AMI محدود و ناقص است. این عدم توجه به قابلیت های خاص پروژه منابع انسانی و استراتژی مدیریت منابع انسانی در دیسکوها، همراه با فقدان یک استراتژی مصرف کننده به نظر می رسد مانع عمده برای اجرای وفقیت آمیز AMI و دستیابی به اهداف مرتبط با آن در پاکستان شود.


ارزیابی مدیریت منابع انسانی

در خصوص حضور هر تکنولوژی جدید در هر کشوری، مدیران آن قسمت باید ارزیابی دقیق از تکنووژی و منابع انسانی داشته باشند تا بتوانند با حداکثر بازدهی یک کار را به اتمام برسانند. در ارزیابی مدیریت منابع انسانی نیز مشکلاتی وجود دارد که شکل زیر این مشکلات را به وضوح نشان می دهد.

ارزیابی مدیریت منابع انسانی
ارزیابی مدیریت منابع انسانی

در این مقاله نیز که مربوط به شرکت توزیع برق کشور پاکستان می باشد با موضوع ارزیابی ظرفیت مدیریت منابع انسانی برای اجرای موثر زیرساخت های اندازه گیری پیشرفته توسط شرکتهای توزیع برق در پاکستان سعی شده است تا ورود تکنولوژی را با مباحث مدیریت منابع انسانی ترکیب کرده و تاثیر متقابل هر دو را نشان دهد. شما می توانید با مطالعه ی این مقاله از آن برای پایان نامه ی خود که مشابه پاکستان کشور ما نیز رو به دستگاه های اندازه گیر پیشرفته انرژی الکتریکی آورده است، استفاده نمایید.