دانلود ترجمه مقاله استراتژی کسب و کار و حسابداری مدیریت در پاسخ به قرار گرفتن در معرض خطر تغییرات اقلیمی و عدم اطمینان نظارتی

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
38
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
43
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
تغییرات اقلیمی، ریسک، استراتژی کسب و کار، حسابداری مدیریت کربن
عنوان فارسی :

استراتژی کسب و کار و حسابداری مدیریت در پاسخ به قرار گرفتن در معرض خطر تغییرات اقلیمی و عدم اطمینان نظارتی

عنوان انگلیسی :

Business strategies and management accounting in response to climate change risk exposure and regulatory uncertainty

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890838916300440

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 38

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 43

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : تغییرات اقلیمی، ریسک، استراتژی کسب و کار، حسابداری مدیریت کربن

عنوان فارسی : استراتژی کسب و کار و حسابداری مدیریت در پاسخ به قرار گرفتن در معرض خطر تغییرات اقلیمی و عدم اطمینان نظارتی

عنوان انگلیسی : Business strategies and management accounting in response to climate change risk exposure and regulatory uncertainty

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890838916300440فهرست مطالب
1- مقدمه 2- پیش زمینه 3- چارچوب نظری 4- روش تحقیق 5- نتایج 6- بحث و نتایج 7- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract This study aims to theorise and foster a better understanding of the strategies organisations adopt to respond to the risks and opportunities emerging from changing government climate change policies and the supporting management accounting adopted. Data include interviews and archival documents from five New Zealand electricity generators. We construct a theoretical framework that links climate change risks and opportunities to strategic responses. Climate change risk exposure increased during the period due to changes in the estimation/perception of climate change risks, market opportunities and regulatory uncertainty. Organisations' strategies changed in response, moving from a stable strategy to different combinations of anticipatory, proactive, and creative strategies, and finally regressing to a reactive strategy. Carbon management accounting changed to support the new strategy adopted in each time period. Long term physical and monetarised accounts for sustainability and extensive use of carbon information were prevalent during periods when the companies employed a proactive or creative strategy. In contrast, short-term physical accounts for unsustainability and limited use in decision-making were observed when the companies adopted stable, anticipatory or reactive strategies. Regulatory uncertainty was found to be the major constraint to a proactive strategy and carbon management accounting development in response to climate change.

چکیده فارسی
چکیده- پژوهش حاضر با هدف تئوری پردازی و پرورش یک درک بهتر از استراتژی های اتخاذی سازمان برای پاسخ به خطرات و فرصتهای در حال ظهور ناشی از تغییرات سیاستهای اقلیمی دولت و حمایت از حسابداری مدیریت اتخاذ شده است. اطلاعات شامل مصاحبه ها و اسناد آرشیوی پنج ژنراتور برق نیوزلند می باشد. ما یک چارچوب نظری که ریسک تغییرات اقلیمی و فرصتهای مربوط به پاسخ استراتژیک را به هم پیوند می دهد را ایجاد نموده ایم. قرار گرفتن در معرض ریسک تغییرات اقلیمی در طول دوره با توجه به تغییرات در برآورد/ درک خطرات تغییرات اقلیمی، فرصتهای بازار و عدم اطمینان نطارتی افزایش یافته است. استراتژی سازمان هنگام پاسخ به آن از یک استراتژی پایدار به ترکیبهای مختلف از استراتژی های پیش بینی، فعال و خلاق و در نهایت رگرسیون مربوط به یک استراتژی غیرفعال تغییر می کند. حسابداری مدیریت کربن برای حمایت از استراتژی جدید در هر دوره زمانی تغییر می کند. حسابهای فیزیکی و درآمدها برای پایداری و استفاده گسترده از اطلاعات در طول دوره رایج بود، زماینکه شرکت یک استراتژی فعال و خلاق را به کار می گرفت. در مقابل حسابهای فیزیکی کوتاه مدت برای ناپایداری و استفاده محدود در تصمیم گیری مشاهده گردید زمانیکه شرکت از استراتژی های پایدار، پیش بینانه و یا واکنشی (غیرفعال) استفاده نمود (اتخاذ کرد). عدم قطعیت تنظیم مقررات بعنوان محدودیت اصلی یک استراتژی و مدیریت فعال در توسعه ی حسابداری کربن در پاسخ به تغییرات اقلیمی به دست آمده است.