دانلود ترجمه مقاله استراتژی کسب و کار و عملکرد شرکت: تجزیه و تحلیل چند صنعته

Emeraldd
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
29
نشریه :
Emeraldinsight
تعداد رفرنس ها :
33
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
مدیریت استراتژیک، استراتژی کسب و کار
عنوان فارسی :

استراتژی کسب و کار و عملکرد شرکت: تجزیه و تحلیل چند صنعته

عنوان انگلیسی :

Business strategy and firm performance: a multi-industry analysis

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 29

نشریه : Emeraldinsight

تعداد رفرنس ها : 33

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : مدیریت استراتژیک، استراتژی کسب و کار

عنوان فارسی : استراتژی کسب و کار و عملکرد شرکت: تجزیه و تحلیل چند صنعته

عنوان انگلیسی : Business strategy and firm performance: a multi-industry analysisفهرست مطالب
1- مقدمه 2- مروری بر ادبیات 3- استراتژی و عملکرد 4- روش امتیازدهی 5- زمینه کسب و کار پاکستان 6- روش تحقیق 7- نتایج و بحث

چکیده انگلیسی
Introduction Theories of strategic typologies have emerged as an important research area in strategic management. The leading contributions in this context include: Miles and Snow’s (1978) strategic types (Prospectors, Analyzers, Defenders, and Reactors); Porter's (1980) set of "generic strategies" (Cost Leadership, Differentiation, and Focus); Danny Miller's (1990) highperformance "gestalts" (Craftsman, Builder, Pioneer, and Salesman); and Micheal Treacy & Fred Wiersema's (1995) three strategic types (Operational Excellence, Product Leadership, and Customer Intimacy). The theoretical insights of these typologies stimulated a stream of subsequent research. Of the several strategy classification systems, the typology of Miles and Snow has been one of the most enduring, scrutinized, and applied framework (Hambrick, 2003; Lin, Tsai, & Wu, 2014). Miles and Snow developed a theoretical framework composed of adaptive cycle -a model of the adaptive process highlighting entrepreneurial, engineering, and administrative problems and strategic typology consisting four strategic types as prospectors, analyzers, defenders and reactors. They argued that these business strategies may exist simultaneously within industries and the viable strategies (prospectors, defenders, and analyzers) if properly implemented, would yield similar results and outperform Reactors – a non viable strategy.

چکیده فارسی
مقدمه- نظریه های نوع شناسی استراتژیک بعنوان یک حوزه پژوهشی مهم در مدیریت استراتژیک پدید آمده است. کمک های اصلی و پیشرو در این زمینه عبارت اند از: مایلز (1978) انواع استراتژیک (آینده نگر، آنالایزر، مدافعان و راکتورها)، پورتو (1980) مجموعه ای از "استراتژی های عمومی" (رهبری، هزینه، تمایز و تمرکز)، دنی میلر(1990) کارآیی بالا"ترکیب چند عامل" (صنعت گر، سازنده، فروشنده)؛ و مایکل تریسی و فرد ویرسما (1995) سه نوع استراتژیک (عملیاتی، رهبری محصول، صمیمیت مشتری)، بینش نظری این ساختارهای یک جریانه برای تحقیقات بعدی آماده سازی شده است. از چندین سیستم طبقه بندی استراتژی، گونه شناسی (انواع شناسی) از مایلز و اسنو خیلی بادوام شده است و با اعمال چارچوبهایی توسط هامبریک در سال 2003 تا 2004 توسط سایرین مورد بررسی قرار گرفته است. مایلز و اسنو یک چارچوب نظری متشکل از مدل تطبیقی چرخه-a از روند تطبیقی کارآفرینی برجسته، مهندسی و مشکلات اداری و انواع شناسی استراتژیک شامل چهار نوع استراتژیک بعنوان آینده نگر، تجزیه و تحلیل، دفاع کنندگان و راکتورهای توسعه یافته است. آنها معتقد بودند که استراتژی کسب و کار ممکن است به طور همزمان در صنایع و استراتژی های مناسب اگر به درستی اجرا شود ، نتایج مشابه و عملکرد بهتر وجود دارد.


مدیریت کسب و کار

مدیریت کسب و کار در ادبیات رایج کشور ما به مدیریت بازرگانی اطلاق شده است. کسب و کار در لغت به هر تشکیلات اعم از حقوقی و حقیقی گفته می شود که با هدف کسب درآمد و سود تاسیس شده است. در واقع وقتی شما با دوستان خود یک شرکت کوچکی تنها با هدف کسب درآمد افتتاح می کنید این نیز نوعی کسب و کار است یا اصطلاحا بازرگانی است. وقتی صحبت از کسب و کار نیز مطرح می شود، مدیریت آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این حوزه از مدیریت نیز گاهی زیرشاخه مدیریت استراتژیک قرار می گیرد.

مدیریت کسب و کار
مدیریت کسب و کار

این مقاله نیز با موضوع استراتژی کسب و کار و عملکرد شرکت: تجزیه و تحلیل چند صنعته به بحث در مورد این نوع مدیریت پراخته و شما می توانید با مطالعه ی این مقاله به درک عمیقی از این نوع مدیریت دست یابید.