دانلود ترجمه مقاله استفاده از سیستم های مدیریت دانش : یک طبقه بندی از استراتژی های SME

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
34
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
آنالیز میدانی – منطق فازی – سیستم های مدیریت دانش – شیوه های ابزاری
عنوان فارسی :

استفاده از سیستم های مدیریت دانش : یک طبقه بندی از استراتژی های SME

عنوان انگلیسی :

Using knowledge management systems: A taxonomy of SMEstrategies

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401216300597

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 34

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : آنالیز میدانی – منطق فازی – سیستم های مدیریت دانش – شیوه های ابزاری

عنوان فارسی : استفاده از سیستم های مدیریت دانش : یک طبقه بندی از استراتژی های SME

عنوان انگلیسی : Using knowledge management systems: A taxonomy of SMEstrategies

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401216300597فهرست مطالب
1- مقدمه 2- بررسی ادبیات 3- طبقه بندی KM-Tools و KM-Practices 4- زمینه تحقیق و روش آنالیز میدانی 5- درجه نفوذ و شدت استفاده از KM-Toolsand و KM-Practices 6- یک طبقه بندی از استراتژی SME 7- نتایج و الزامات

چکیده انگلیسی
a b s t r a c tThe paper aims to highlight the degree of diffusion and the intensity of use of knowledge management systems (KMSs) among small and medium enterprises (SMEs) and to propose a taxonomy that synthesises the strategies of using KMSs on the part of SMEs. Starting from a literature review on KMSs used by SMEs and from a focus group with consultants/researchers operating in the field of information technology in SMEs, an empirical investigation was designed, developed and conducted through semi-structured interviews involving 61 selected SMEs operating in high tech industries. The paper highlights three main issues regarding the use of KMSs. Firstly, SMEs adopt and use more intensively traditional tools (KM-Tools) rather than new and more updated ones that are generally cheaper and easier to use. Secondly,SMEs adopt and make more intensive use of practices (KM-Practices) that do not exclusively focus on the knowledge management process, but seek to adapt practices they already know to the requirements of knowledge management. Finally, the paper points out that there is a relationship of reciprocity between KM-Tools and KM-Practices: one reinforces the other and vice versa. The paper proposes a taxonomy bringing together SME strategies for using KMSs. Specifically, four strategies are identified: guidepost,explorer, exploiter, and latecomer.

چکیده فارسی
چکیده – هدف مقاله برجسته کردن درجه نفوذ و شدت استفاده از سیستم مدیریت دانش (KMS) در میان شرکت های کوچک و متوسط (SME) و ارائه یک طبقه بندی ترکیبی از استراتژی های استفاده شده از KMS در بخشی از شرکتهای کوچک و متوسط می باشد. شروع از مطالعه ی مروری روی KMS استفاده شده توسط شرکتهای کوچک و متوسط و از یک گروه متمرکز با مشاوران/محققان فعال در زمینه فناوری اطلاعات در SME ها بوده و تحقیقات تجربی طراحی شده اند و از میان 61 شرکت کوچک و متوسط انتخاب شده که دارای تکنولوژی بالایی هستند، توسعه داده شده اند. مقاله سه موضوع اصلی مورد استفاده KMS را برجسته می کند. در مرحله اول، SME ها با شدت بیشتری از ابزارهای سنتی (KM-Tools) نه آنهایی که به روز هستند که در حالت کلی ارزانتر و آسانتر می باشند استفاده می کنند. در مرحله دوم SME ها از شیوه های (KM-Practices) به صورت فشرده تر که انحصارا بر فرآیند مدیریت دانش تمرکز ندارند(اما به دنبال انطباق شیوه هایی هستند اکنون که الزامات مدیریت دانش را بدانند) استفاده می کنند. در نهایت ، این مقاله اشاره می کند به این موضوع که رابطه ای بین (KM-Tools) و (KM-Pratctices) وجود دارد: یکی تقویت می کند دیگری را و بالعکس. این مقاله یک طبقه بندی با گرد هم آوردن استراتژی SME برای استفاده از KMS پیشنهاد می نماید. به طور خاص ، چهار استراتژی مشخص می گردند: راهنمایی – کشف – بهره برداری – دیرآیند