دانلود ترجمه مقاله استفاده از مطالعات موردی کیفی در مجلات خوب کسب و کار و مدیریت: یک تجزیه و تحلیل کمی از الگوهای اخیر

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
19
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
مطالعه ی موردی کیفی، مجلات کسب و کار و مدیریت عالی، همبستگی، پسرفت
عنوان فارسی :

استفاده از مطالعات موردی کیفی در مجلات خوب کسب و کار و مدیریت: یک تجزیه و تحلیل کمی از الگوهای اخیر

عنوان انگلیسی :

The use of qualitative case studies in top business and management journals: A quantitative analysis of recent patterns

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237316300317

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 19

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : مطالعه ی موردی کیفی، مجلات کسب و کار و مدیریت عالی، همبستگی، پسرفت

عنوان فارسی : استفاده از مطالعات موردی کیفی در مجلات خوب کسب و کار و مدیریت: یک تجزیه و تحلیل کمی از الگوهای اخیر

عنوان انگلیسی : The use of qualitative case studies in top business and management journals: A quantitative analysis of recent patterns

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237316300317فهرست مطالب
1- مقدمه 2- مروری بر ادبیات: شناسایی ابعاد مربوط به روند تعریف در مطالعه موردی 3- روش تحقیق 4- نتایج و تجزیه و تحلیل 5- نتیجه گیری ، محدودیت ها و پیشنهادات مطالعات آینده

چکیده انگلیسی
Abstract The use of case studies as qualitative research strategy in social sciences seems to have increased recently, but there are no studies that empirically verify such claim. By explicitly focusing on the field of business and management studies, we aim to investigate the extent of publication and the main features of qualitative case studies published in the 20 highest impact factor business and management journals. The paper discusses the correlation between a journal's ranking and the extent of case studies it published, and between selected features of case studies (e.g. research purpose, design and data sources). Moreover, we shed light on how the identified features of a case study impact its probability of being published. Methodologically, we analyse by means of correlation and regression statistics, as well as clustering techniques a total of 19 features in the 352 qualitative case studies published between 2002 and 2011 in our sample of top business and management journals.

چکیده فارسی
چکیده- استفاده از مطالعات موردی بعنوان استراتژی تحقیقات کیفی در علوم اجتماعی به نظر می رسد، به تازگی افزایش یافته است، اما مطالعات تجربی در بررسی چنین مواردی وجود ندارد. با تمرکز صریح بر حوزه ی مطالعات کسب و کار و مدیریت، هدف ما بررسی میزان انتشار و ویژگی های اصلی مطالعات موردی کیفی که در 20 تا از بالاترین ضریب تاثیر کسب و کار و مجلات مدیریت منتشر شده است، می باشد. این مقاله، ارتباط بین رتبه بندی یک مجله و میزان مورد مطالعه ی منتشر شده توسط آن و بین ویژگی های انتخاب شده ی مطالعات موردی آن را مورد بحث و بررسی قرار داده است (بعنوان مثال، هدف پژوهش، طراحی و منابع داده). علاوه بر این ما باید روشن کنیم که چگونه ویژگی های بازشناختی مطالعه ی موردی بر احتمال انتشار آن تاثیر می گذارد. روش ما تجزیه و تحلیل با استفاده از همبستگی و رگرسیون آماری و همچنین تکنیکهای خوشه بندی در همه ی 19 ویژگی ها در 352 مورد کیفی در نمونه های ما از کسب و کار بالا و مجلات مدیریت که در بین سالهای 2002 و 2011 منتشر شده است، می باشد.