دانلود ترجمه مقاله اصلاحات تسهیل کننده، پاسخگویی دموکراتیک، حسابداری اجتماعی و یادگیری ابتکارات نمایندگی

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
48
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
مسئولیت، بحرانی، اجتماعی، پراکسیس، طرح های آموزشی، مطالعات موردی بین المللی تطبیقی، تحقیقات طولی
عنوان فارسی :

اصلاحات تسهیل کننده، پاسخگویی دموکراتیک، حسابداری اجتماعی و یادگیری ابتکارات نمایندگی

عنوان انگلیسی :

Facilitative reforms, democratic accountability, social accounting and learning representative initiatives

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1045235417300126

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 48

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : مسئولیت، بحرانی، اجتماعی، پراکسیس، طرح های آموزشی، مطالعات موردی بین المللی تطبیقی، تحقیقات طولی

عنوان فارسی : اصلاحات تسهیل کننده، پاسخگویی دموکراتیک، حسابداری اجتماعی و یادگیری ابتکارات نمایندگی

عنوان انگلیسی : Facilitative reforms, democratic accountability, social accounting and learning representative initiatives

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1045235417300126فهرست مطالب
1- مقدمه 2- اصلاحات تسهیل کننده، پاسخگویی دموکراتیک و حسابداری اجتماعی: مروری بر ادبیات 3- ظهور یادگیری ابتکارات نمایندگی 4- تحقیقات تجربی 5- بحث و نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract This article considers critical accountants’ potential contribution to progressive reforms by examining how trade unions transformed workplace accountability relationships and developed social accounts as part of a workplace learning initiative. The article develops and utilizes the concept of facilitative reforms to interpret the advances brought by learning representative initiatives and accompanying changes in broader civil society, workplace relationships and social accounts in the UK and New Zealand. The article finds that the experience of the learning representative initiatives suggests that critical accountants’ support of facilitative reforms may sometimes be a fruitful strategy.

چکیده فارسی
چکیده- این مقاله، سهم بالقوه حسابداران انتقادی نسبت به اصلاحات تدریجی با بررسی این موضوع که چگونه اتحادیه های کارگری به روابط حسابدهی محل کار تبدیل شده و حساب های اجتماعی بعنوان بخشی از یک نوآوری یادگیری در محل کار توسعه داده شده است، را در نظر می گیرد. مقاله به توسعه و بهره گیری از مفهوم اصلاحات تسهیلی و به منظور تفسیر پیشرفت ها را آورده آن هم با یادگیری ابتکارات نمایندگی و ضمیمه تغییرات در جامعه مدنی گسترده تر، روابط محل کار و حسابهای اجتماعی در بریتانیا و نیوزیلند پرداخته است. مقاله نشان می دهد که تجربه طرح نمایندگی یادگیری بیانگر حمایت از حسابداران انتقادی از اصلاحات تسهیل کننده گاهی اوقات ممکن است بسیار ثمربخش باشد.