دانلود ترجمه مقاله تعداد و کیفیت افشای بخش تحت IFRS 8: عوامل و اثر پیش بینی اشتباهات درآمدهای تحلیلگران مالی

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
19
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
39
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
-
عنوان فارسی :

تعداد و کیفیت افشای بخش تحت IFRS 8: عوامل و اثر پیش بینی اشتباهات درآمدهای تحلیلگران مالی

عنوان انگلیسی :

Segment Disclosure Quantity and Quality under IFRS 8: Determinants and the Effect on Financial Analysts' Earnings Forecast Errors

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020706316301777

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 39

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : -

عنوان فارسی : تعداد و کیفیت افشای بخش تحت IFRS 8: عوامل و اثر پیش بینی اشتباهات درآمدهای تحلیلگران مالی

عنوان انگلیسی : Segment Disclosure Quantity and Quality under IFRS 8: Determinants and the Effect on Financial Analysts' Earnings Forecast Errors

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020706316301777فهرست مطالب
1- مقدمه 2- تحقیقات قبلی و توسعه فرضیه ها 3- طرح پژوهش 4- نمونه و نتایج 5- نتیجه گیری و پیامدهای سیاسی

چکیده انگلیسی
Abstract Focusing on segment disclosures under the management approach, we investigate managers' choices with respect to both segment reporting quantity and quality and the usefulness of these two characteristics for financial analysts. We measure quantity as the number of segment-level line items and quality as the cross-segment variation in profitability—arguing that more managerial discretion can be exercised over quality than over quantity. We find that managers solve proprietary concerns either by deviating from the suggested line-item disclosure in the standard, or, if following standard guidance, by decreasing segment reporting quality. Moreover, financial analysts do not always understand the quality of segment disclosures, suggesting that a business-model type of standard creates difficulties even for sophisticated users. Our results inform standard setters as they start working on a disclosure framework and as they consider the business model approach to financial reporting.

چکیده فارسی
چکیده- تمرکز بر روی افشای بخش تحت رویکر مدیریت، ما انتخاب مدیران با توجه به هر دو بخش کمیت و کیفیت گزارش و سودمندی این دو ویژگی ها برای تحلیگران مالی را مورد بررسی قرار داده ایم. ما مقداری را بعنوان تعدادی از آیتم های بخش-سطح و کیفیت بعنوان تنوع متقابل-بخش در سودآوری را اندازه گیری نمودیم و استدلال کردیم که اختیارات مدیریت بیشتر می تواند بر کیفیت بیش از کمیت اعمال گردد. ما یافتیم که مدیران نگرانی های خصوصی خود را از طریق انحراف از پیشنهاد افشای خط-آیتم در استاندارد، یا اگر زیر حد استاندارد هستند، با کاهش بخشی از گزارش کیفیت حل کنند. علاوه بر این ، تحلیلگران مالی نمی توانند کیفیت افشای بخش را بفهمند، و این نشان می دهد که نوع مدل کسب و کار استاندارد مشکلاتی حتی برای کاربران سطح بالا نیز ایجاد می کند. نتایج ما را تدوین کنندگان استاندارد می توانند استفاده کنند بعنوان آنهایی که شروع به کار بر روی یک چارچوب افشا و بعنوان یک رویکرد مدل کسب و کار به گزارشهای مالی در نظر بگیرند.