دانلود ترجمه مقاله الگوریتم جستجوی فرا ابتکاری محلی پارتو عمومی برای بهینه سازی پیشنهادات هدفدار در یک کمپین بازاریابی مستقیم دو هدفه

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
34
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
کمپین بازاریابی مستقیم ، نسبت شارپ، صلیب فروشی، الگوریتم های فرا ابتکاری، بهینه سازی چند هدفه، جستجوی محلی پارتو
عنوان فارسی :

الگوریتم جستجوی فوق ابتکاری محلی پارتو عمومی برای بهینه سازی پیشنهادات دارای هدف در یک کمپین بازاریابی مستقیم دو هدفه

عنوان انگلیسی :

Generic Pareto local search metaheuristic for optimization of targeted offers in a bi-objective direct marketing campaign

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054816302283

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 34

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : کمپین بازاریابی مستقیم ، نسبت شارپ، صلیب فروشی، الگوریتم های فرا ابتکاری، بهینه سازی چند هدفه، جستجوی محلی پارتو

عنوان فارسی : الگوریتم جستجوی فوق ابتکاری محلی پارتو عمومی برای بهینه سازی پیشنهادات دارای هدف در یک کمپین بازاریابی مستقیم دو هدفه

عنوان انگلیسی : Generic Pareto local search metaheuristic for optimization of targeted offers in a bi-objective direct marketing campaign

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054816302283فهرست مطالب
1- مقدمه 2- تشریح مسئله 3- روش حل 4- آزمایش های محاسباتی 5- نتیجه گیری و برنامه های افزودنی

چکیده انگلیسی
Abstract Cross-selling campaigns seek to offer the right products to the set of customers with the goal of maximizing expected profit, while, at the same time, respecting the purchasing constraints set by investors. In this context, a bi-objective version of this NP-Hard problem is approached in this paper, aiming at maximizing both the promotion campaign total profit and the risk-adjusted return, which is estimated with the reward-to-variability ratio known as Sharpe ratio. Given the combinatorial nature of the problem and the large volume of data, heuristic methods are the most common used techniques. A Greedy Randomized Neighborhood Structure is also designed, including the characteristics of a neighborhood exploration strategy together with a Greedy Randomized Constructive technique, which is embedded in a multi-objective local search metaheuristic. The latter combines the power of neighborhood exploration by using a Pareto Local Search with Variable Neighborhood Search. Sets of non-dominated solutions obtained by the proposed method are described and analyzed for a number of problem instances.

چکیده فارسی
چکیده – کمپین فروش جنس اضافی (صلیب فروشی) به نظر پیشنهاد می دهد محصولات مناسب به مجموعه ای از مشتریان با هدف حداکثر کردن سود مورد انتظار، در حالیکه در همان زمان، محدودیت های خرید مجموعه ای توسط سرمایه گذاران را نیز در نظر می گیرد. در این زمینه یک ورژن دو هدفه این مسئله ی NP در این مقاله با هدف حداکثر کردن هر دو یعنی سود کل فعالیت تبلیغاتی و بازگشت ریسک تنظیمی، که با نسبت سود به تنوع که بعنوان برآورد نسبت شارپ شناخته می شود ارائه شده است. با توجه به ماهیت ترکیبی مسئله و حجم زیادی از داده ها، روش های اکتشافی از رایج ترین تکنیکهای مورد استفاده می باشند. یک ساختار محلی تصادفی نیز طراحی شده است که از جمله ویژگی های استراتژی اکتشاف محلی با یک تکنیک سازنده تصادفی ، در یک الگوریتم فوق ابتکاری جستجوی مستقیم محلی چند هدفه تعبیه شده است. در حالت دوم قدرت اکتشاف محلی با استفاده از جستحوی محلی پارتو با متغیر جستجوی محلی ترکیب شده است. مجموعه ای از راه حلهای به دست آمده با روش پیشنهادی شرح داده شده و برای تعدادی از موارد مسئله تجریه و تحلیل شده است.