دانلود ترجمه مقاله انتقال تنش مالی در اروپا: به نقش محوری ایتالیا و اسپانیا، اما نه یونان

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
21
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
ریسک سیتماتیک ، نوسانات، سرایت، معاوضه های قصور اعتباری
عنوان فارسی :

انتقال تنش مالی در اروپا: به نقش محوی ایتالیا و اسپانیا، اما نه یونان

عنوان انگلیسی :

Transmission of financial stress in Europe: The pivotal role ofItaly and Spain, but not Greece

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148619516301023

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 21

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : ریسک سیتماتیک ، نوسانات، سرایت، معاوضه های قصور اعتباری

عنوان فارسی : انتقال تنش مالی در اروپا: به نقش محوی ایتالیا و اسپانیا، اما نه یونان

عنوان انگلیسی : Transmission of financial stress in Europe: The pivotal role ofItaly and Spain, but not Greece

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148619516301023فهرست مطالب
1- مقدمه 2- شناسایی ریسک سیستماتیک و منحصر به فرد 3- رقابت مدل های تجربی 4- نتایج مدل 5- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
ABSTRACT-This paper proposes a stochastic volatility model to measure sovereign financial distress.It examines how key European sovereign CDS affect each other, and particularly Germany,Spain and Italy as the core EU countries, after controlling for common and systematic risks.It is found that extreme bad news led to persistent and nearly permanent effects on stochastic volatility and, consequently, has an impact on sovereign CDS spreads. The stability of Germany is a close proxy for the resilience of the euro area as markets use Germany’s sovereign CDS as a hedge for systemic risk. Although most of the CDS changes for Germany during 2009-16 were due to idiosyncratic factors, market developments in Italy and Spain contributed significantly, probably due to their relative size and importance in the region.Changes in Greece’s sovereign CDS had no significant effect on core’s European sovereign CDS despite initial widespread concerns about such linkages. Spain and Italy show a notable co-dependence in explaining each other’s volatility, supporting their relative importance.

چکیده فارسی
چکیده- این مقاله یک مدل نوسانات تصادفی برای اندازه گیری بحران مالی مستقل پیشنهاد می کند. این مقاله در واقع چگونگی مسئله ی اینکه CDS مستقل اروپا از یکدیگر تاثیر می گیرد و به ویژه آلمان، اسپانیا و ایتالیا بعنوان هسته کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بعد از کنترل خطرات عادی و سیستماتیک را مورد بررسی قرار می دهد. این مسئله پیدا شده است که اخبار شدیدا بد منجر به اثرات مداوم و تقریبا دائمی بر روی نوسانات تصادفی شده و در نتیجه دارای تاثیر گسترده بر روی CDS مستقل می¬ باشند. ثبات آلمان یک پروکسی نزدیک برای انعطاف پذیری منطقه یورو بعنوان بازارهای استفاده CDS مستقل می باشد و کشور آلمان بعنوان تامینی برای ریسک سیستماتیک می باشد. اگر چه بیشتر تغییرات CDS برای آلمان در طول 2009-16 با توجه به عواملی ویژه بودند، تحولات بازار در کشورهای ایتالیا و اسپانیا به طور قابل توجهی کمک کردند که این مسئله احتمالا به دلیل اندازه ی نسبی و اهمیت آنها در منطقه باشد. تغییرات در CDS مستقل یونان با وجود نگرانی های گسترده اولیه در مورد چنین ارتباطاتی ، اثر قابل توجهی در هسته CDS مستقل اروپا نداشت. اسپانیا و ایتالیا نشان دادند حمایت از یکدیگر در نوسانات اثر قابل توجهی داشته و از اهمیت نسبی برخوردار است.