دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری شرکتهای بیمه، گرفتن با وابستگی انتهای غیرمتقارن

SPRINGER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
31
نشریه :
Springer
تعداد رفرنس ها :
19
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
ریسک پذیری سرمایه گذاری، صنعت بیمه عمر، ارزش در معرض ریسک
عنوان فارسی :

اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری شرکتهای بیمه ، گرفتن با وابستگی انتهای غیرمتقارن

عنوان انگلیسی :

Measuring insurers’ investment risk taking with asymmetric tail dependencies

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 31

نشریه : Springer

تعداد رفرنس ها : 19

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : ریسک پذیری سرمایه گذاری، صنعت بیمه عمر، ارزش در معرض ریسک

عنوان فارسی : اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری شرکتهای بیمه ، گرفتن با وابستگی انتهای غیرمتقارن

عنوان انگلیسی : Measuring insurers’ investment risk taking with asymmetric tail dependenciesفهرست مطالب
1- مقدمه 2- اندازه گیری ریسک نمونه کارها 3- سرمایه گذاری شکست دارائی ها 4- ریسک پذیری سرمایه گذاری شرکتهای بیمه عمر 5- ریسک پذیری در طول بحران مالی 2008-2009 6- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract This paper provides a new measurement of investment risk taking for the U.S. life insurers and illustrates the computational results. We use a modified portfolio value-at-risk approach, which is based on disaggregated market values of twenty-one types of assets and accounted for dependencies among downside risks of assets, to calculate the respective portfolio risk for 28 mutual insurers and 135 stock insurers over the period from 2007 to 2009. We find more than half of the life insurers in our sample reduced their portfolio risk during the 2008–2009 financial crisis.

چکیده فارسی
چکیده- در این مقاله اندازه گیری جدید از ریسک پذیری سرمایه گذاری برای شرکتهای بیمه عمر در ایالات متحده نشان داده شده و نتایج محاسباتی نیز آورده شده است. ما استفاده کردیم یک مقدار در روش ارزش در ریسک اصلاح شده که براساس ارزش بازار 21 نوع دارایی جدا شده است و برای وابستگی بین ریسکهای نزولی دارایی ها جهت محاسبه ی ریسک نمونه کارهای مربوطه برای 28 شرکت بیمه دو طرفه و 135 بیمه سهام در طول دوره 2007 تا 2009 محاسبه شده است. ما بیش از نیمی از شرکتهای بیمه عمر در نمونه ما ریسک نمونه کارهای خود را در طول بحران مالی بین 2008 تا 2009 کاهش دادند.


مدیریت ریسک سرمایه گذاری

همواره در هر شرکت و یا در هر سازمانی مدیریت ریسک یکی از بنیادی ترین بخش های مدیریتی به شمار می رود. یک سازمان و یک شرکت بدون مدیریت ریسک نمی تواند وارد بازارهای جهانی شود. یکی دیگر از مباحث مدیریت ریسک مربوط به مدیریت ریسک سرمایه گذاری می باشد. شما وقتی یک شرکتی را احداث می کنید باید از نظر سرمایه گذاری، ریسک های مربوط به آن را مورد مطالعه قرار دهید. وقتی شما یک سرمایه گذاری انجام می دهید، سودی که از آن انتظار دارید، در آینده به وقوع خواهد پیوست، آیا نسبت به تحقق این سود و منافع یقین دارید؟ مطمئنا جواب “نخیر” است. لذا بسیاری از سرمایه گذاری ها با درجاتی از ریسک مواجه می باشد. لذا براساس این موضوع که احتمال تحقق نیافتن منافع چقدر باشد با انواعی از سرمایه گذاری ها مواجه خواهیم بود: 1- سرمایه گذاری با ریسک مناسب 2- سرمایه گذاری با ریسک نستا بیشتر صورت گیرد 3- سرمایه گذاری پر ریسک

مدیریت ریسک سرمایه گذاری
مدیریت ریسک سرمایه گذاری

لذا باید در سرمایه گذاری در یک ایده ای، باید سرمایه گذاری به همراه ریسکی باشد که متناسب با بازدهی شرکت یا سازمان می باشد. بعنوان مثال قماربازی نوعی سرمایه گذاری پر ریسک می باشد و ریسک برنده شدن و سرمایه گذاری آن بسیار بیشتر است و ممکن است سرمایه ی طرف کلا بر باد رود.

یکی از مهمترین سرمایه گذاران در بازارهای معامله اوراق بهادر شرکت های بیمه هستند. شرکتهای بیمه معمولا با ریسک همراه هستند و شما فکر کنید یک نفر امروز خود را بیمه عمر می کند و دو روز بعد فوت می شود. حال با اندک سرمایه گذاری، شرکت بیمه عمر باید مبالغ سنگینی به خانواده ی فرد پرداخت کند.

این مقاله نیز با عنوان “اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری شرکتهای بیمه، گرفتن با وابستگی انتهای غیرمتقارن” به بحث در مورد مدیریت ریسک سرمایه گذاری برای شرکت های بیمه عمر پرداخته است.