دانلود ترجمه مقاله انطباق کتاب-مالیات و مدیریت سود در پاسخ به کاهش نرخ مالیات

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
38
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
39
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
مدیریت سود، مشوق مالیاتی، اصلاحات مالیاتی، شرکتهای خصوصی، انطباق کتاب-مالیات
عنوان فارسی :

انطباق کتاب-مالیات و مدیریت سود در پاسخ به کاهش نرخ مالیات

عنوان انگلیسی :

Book-tax conformity and earnings management in response to tax rate cuts

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1061951816300374

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 38

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 39

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : مدیریت سود، مشوق مالیاتی، اصلاحات مالیاتی، شرکتهای خصوصی، انطباق کتاب-مالیات

عنوان فارسی : انطباق کتاب-مالیات و مدیریت سود در پاسخ به کاهش نرخ مالیات

عنوان انگلیسی : Book-tax conformity and earnings management in response to tax rate cuts

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1061951816300374فهرست مطالب
1- مقدمه 2- مروری بر ادبیات و توسعه فرضیه ها 3- داده ها و روش تحقیق 4- نتایج 5- بحث و نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract This study explores the link between earnings management and jurisdictional differences in book-tax conformity. A dataset of national reforms lowering the corporate tax rate is used to estimate the effect of conformity on private firm’s earnings management behavior when a specific incentive to manage earnings downward exists. Total and discretionary accruals are used to measure earnings management and a continuous measure is used to assess the level of book-tax conformity. Results suggest that changes in the statutory tax rate affect firms in jurisdictions with high book-tax conformity more than firms in jurisdictions with less book-tax conformity. However, more overall earnings management is attributed to firms in low conformity jurisdictions. These findings contribute to the ongoing debate on the appropriate level of book-tax conformity.

چکیده فارسی
چکیده- این مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و تفاوت اداری و قضایی در انطباق کتاب-مالیات مورد بررسی قرار داده است. یک مجموعه داده از اصلاحات ملی کاهش نرخ مالیات بر شرکت ها برای برآورد اثر انطباق بر رفتار مدیریت سود شرکت خصوصی که یک انگیزه خاص برای مدیریت رو به پایین دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. یک مجموعه ای از اقلام تعهدی برای اندازه گیری مدیریت سود مورد استفاده قرار می گیرد و اندازه گیری مستمر برای ارزیابی سطح انطباق کتاب-مالیات مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که تغییرات در نرخ مالیات قانونی، شرکت را در حوزه های قضایی با انطباق بالای کتاب-مالیات بیش از شرکتها در حوزه های قضایی با انطباق کتاب-مالیات کمتر، تحت تاثیر قرار می دهد. با این حال مدیریت سود به طور کلی به شرکتهایی در حوزه قضایی انطباق کمتر نسبت داده می شود. این یافته ها به بحث های جاری در سطح مناسب از انطباق کتاب-مالیات کمک می کند.