دانلود ترجمه مقاله اکوسیستم بعنوان ساختار: یک ساختار عملی برای استراتژی

SAGE
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
20
نشریه :
SAGE journal
تعداد رفرنس ها :
27
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
استراتژی تعاونی، موضوعات کلان، تکامل/تجدید ساختار صنعت، مدیریت نوآوری، استراتژی تکنولوژی ، ساختار، طراحی&مرزها
عنوان فارسی :

دانلود ترجمه مقاله اکوسیستم بعنوان ساختار: یک ساختار عملی برای استراتژی

عنوان انگلیسی :

Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategy

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 20

نشریه : SAGE journal

تعداد رفرنس ها : 27

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : استراتژی تعاونی، موضوعات کلان، تکامل/تجدید ساختار صنعت، مدیریت نوآوری، استراتژی تکنولوژی ، ساختار، طراحی&مرزها

عنوان فارسی : دانلود ترجمه مقاله اکوسیستم بعنوان ساختار: یک ساختار عملی برای استراتژی

عنوان انگلیسی : Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategyفهرست مطالب
1- مقدمه 2- مفهوم اکوسیستم: وابستگی در مقابل ساختار 3- عناصر ساختار 4- از ساختار اکوسیستم به استراتژی اکوسیستم 5- متضاد روشهای جایگزین به وابستگی متقابل 6- چشم انداز اکوسیستم: نه لازم و نه کافی است، اما به طور فزاینده ای مهم است 7- پرسش های جدید و دستورالعمل های جدید 8- نوشته ها

چکیده انگلیسی
ABSTRACT-Over the past 20 years, the term “ecosystem” has become pervasive in discussions of strategy, both scholarly and applied. Its rise has mirrored an increasing interest and concern among both researchers and managers with interdependence across organizations and activities. This article presents a structuralist approach to conceptualizing the ecosystem construct. It presents a clear definition of the ecosystem construct, a grammar for characterizing ecosystem structure, and a characterization of the distinctive aspects of ecosystem strategy. This approach offers an explicit examination of the relationship among ecosystems and a host of alternative constructs (business models, platforms, coopetition, multisided markets, networks, technology systems, supply chains, value networks) that helps characterize where the ecosystem construct adds, and does not add, insight for the strategy literature.

چکیده فارسی
چکیده – در طول 20 سال گذشته، اصطلاح "اکوسیستم" در مباحث مربوط به استراتژی بسیار فراگیر شده است آن هم ، هم بصورت عملی و هم بصورت کاربردی. ظهور آن منجر به افزایش علاقه و همچنین نگرانی هایی در میان محققان و مدیران با وابستگی متقابل در سراسر سازمان را موجب شده است. این مقاله یک رویکرد ساختارگرایانه ای به مفهوم ساختار اکوسیستم دارد. در این مقاله یک تعریف روشن از ساختار اکوسیستم و گرامری برای توصیف ساختار اکوسیستم و توصیفاتی از جنبه های مختلف و متمایز از استراتژی اکوسیستم ارائه شده است. این رویکرد یک بررسی صریح و روشن از رابطه میان اکوسیستم و یک میزبان از سازه جایگزین (مدلهای کسب و کار، سیستم عامل، بازارهای چند طرفه، شبکه ها، فناوری سیستم ها، زنجیره های تامین و شبکه ارزش) ارائه می دهد که می تواند کمک بسیاری کند جهت تعیین مشخصاتی که در آن ساختار اکوسیستم افزایش می یابد و هیچگونه بینش (جدیدی) برای ادبیات استراتژی ایجاد نمی کند.