دانلود ترجمه مقاله اینترنت اشیا: ساخت یک سیستم مدیریت دانش برای نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
32
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
، سیستم مدیریت دانش، ظرفیت مدیریت دانش، ظرفیت نوآوری، نوآوری باز، جریان دانش
عنوان فارسی :

اینترنت اشیا: ساخت یک سیستم مدیریت دانش برای نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش

عنوان انگلیسی :

The Internet of Things: Building a knowledge management system for open innovation and knowledge management capacity

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162517302846

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 32

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : ، سیستم مدیریت دانش، ظرفیت مدیریت دانش، ظرفیت نوآوری، نوآوری باز، جریان دانش

عنوان فارسی : اینترنت اشیا: ساخت یک سیستم مدیریت دانش برای نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش

عنوان انگلیسی : The Internet of Things: Building a knowledge management system for open innovation and knowledge management capacity

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162517302846


27,000 تومان


فهرست مطالب
1- مقدمه 2- چارچوب نظری 3- توسعه فرضیه های پژوهش 4- روش تحقیق 5- آنالیز و نتایج 6- بحث، نتیجه گیری و استلزامات

چکیده انگلیسی
Abstract New disruptive technologies in the context of the Internet of Things (IoT), especially, are changing the manner in which knowledge is managed within organizations, calling for a new and inventive knowledge management system and an open approach, to foster knowledge flows. This pattern expectedly should also enhance the development of internal knowledge management capacity, which in turn is a prerequisite of firm's innovativeness. In this context, the main goal of this research is to investigate the relationship among knowledge management system, open innovation, knowledge management capacity and innovation capacity. To reach this goal, the research employs structural equation modelling on a sample of 298 Italian firms from different sectors. The findings indicate that knowledge management system facilitates the creation of open and collaborative ecosystems, and the exploitation of internal and external flows of knowledge, through the development of internal knowledge management capacity, which in turn increases innovation capacity. The research further draws on its findings to identify significant scholarly and managerial implications, and to prescribe future research directions.

چکیده فارسی
چکیده- فناوریهای مخل جدید بویژه در زمینه مدیریت اشیا (IOT)، در حال تغییر شیوه ی دانش مدیریت شده در داخل سازمانهاست ، و لذا این موضوع خواستار و نیاز به مدیریت دانش جدید و نوآورانه و یک رویکرد باز به منظور تقویت جریانهای دانش احساس می شود. این الگوی انتظار نیز باید بالا بردن توسعه ی ظرفیت مدیریت دانش، که به نوبه خود پیشنیاز نوآوری شرکت است، گردد. در این زمینه، هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه میان سیستم مدیریت دانش، نوآوری باز، ظرفیت مدیریت دانش و ظرفیت نوآوری می باشد. برای رسیدن به این هدف پژوهش، مدل معادلات ساختاری بر روی یک نمونه ای از 298 شرکت ایتالیایی در بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. این یافته ها نشان می دهد که سیستم مدیریت دانش، با ایجاد اکوسیستم باز و مشترک و بهره برداری از جریان داخلی و خارجی دانش را، از طریق توسعه ظرفیت مدیریت دانش داخلی که به نوبه خود باعث افزایش ظرفیت نوآوری می شود، را تسهیل می کند. پژوهش بیشتر یافته های خود را با شناسایی مفاهیم علمی و مدیریتی قابل توجه ترسیم کرده و این موضوع باعث جهت دهی به تحقیقات آینده می شود.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

27,000 تومان