بازاریابی مشتری مرجع: مفهومی سازی، اندازه گیری(سنجش) و ارتباط با عملکرد فروش

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
29
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
بازاریابی منابع مشتری، بازاریابی تجارت با تجارت، کارآیی فروش، تحقیقات روش-ترکیبی، توسعه سنجش، دیدگاه مبتنی بر منابع
عنوان فارسی :

بازاریابی مشتری مرجع: مفهومی سازی، اندازه گیری(سنجش) و ارتباط با عملکرد فروش

عنوان انگلیسی :

Customer reference marketing: Conceptualization, measurement and link to selling performance

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001985011730024X

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 29

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : بازاریابی منابع مشتری، بازاریابی تجارت با تجارت، کارآیی فروش، تحقیقات روش-ترکیبی، توسعه سنجش، دیدگاه مبتنی بر منابع

عنوان فارسی : بازاریابی مشتری مرجع: مفهومی سازی، اندازه گیری(سنجش) و ارتباط با عملکرد فروش

عنوان انگلیسی : Customer reference marketing: Conceptualization, measurement and link to selling performance

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001985011730024X


30,000 تومان


فهرست مطالب
1- مقدمه 2- مفهوم بازاریابی منابع مشتری 3- توسعه معیار سنجش برای بازاریابی منابع مشتری 4- بازاریابی منابع مشتری و عملکرد فروش 5- بحث

چکیده انگلیسی
ABSTRACT-The use of customer references to facilitate marketing and sales in business markets has received growing interest among practitioners and academics. The importance of references has been highlighted in a wide range of contexts, such as customer relationship management, customer value management, sales, and marketing communications. Yet knowledge about the effective application of references in business remains scant, and studies have not addressed in-depth what constitutes customer reference marketing or studied its relation to firm performance. This study contributes to this important but underdeveloped business marketing topic by 1) conceptualizing customer reference marketing based on theory and an extensive qualitative field study, 2) building a measure for the construct using survey data, and 3) demonstrating its relevance by linking the construct to firms' selling performance with additional collected data. The results broaden and specify the current understanding of how to effectively deploy references in business markets and provide evidence of the hypothesized performance, aswell as contingency effects. The established conceptual foundations for the phenomenon provide substantial opportunities for practitioners and theory-testing oriented business marketing research

چکیده فارسی
چکیده : استفاده از مرجع های مشتری برای آسان تر کردن بازاریابی و فروش در بازارهای تجاری توجه قابل توجهی را در میان کارورزان و دانشگاهیان به دست آورده است. اهمیت مراجع در میان دامنه گسترده ای از بافت ها برجسته شده است مانند مدیریت روابط مشتری، مدیریت ارزش مشتری، فروش و جوامع بازاریابی . با این حساب دانش در مورد کاربردهای موثر مراجع در تجارت ناکافی است و مطالعات انجام شده آنچه را که بازاریابی مشتری مرجع را شامل می شود مورد خطاب قرار نداده اند و یا روابط آن را با عملکرد شرکت بررسی نکرده اند. این مطالعه این مسئله مهم را مد نظر قرار می دهد ولی عناوین بازاریابی تجاری را از طریق 1)مفهومی سازی بازاریابی مشتری مرجع بر اساس نظریه و یک حوزه مطالعه کیفی گسترده، 2) ایجاد مقیاس برای نظریه ها و مفاهیم با استفاده از داده های مطالعه، 3) نشان دادن ارتباط آن از طریق مرتبط ساختن نظریه ها با عملکرد فروش شرکت با استفاده از داده های جمع آوری شده، تحت توسعه و گسترش قرار می دهد. نتایج حاصل درک فعلی را از چگونگی استفاده موثر از مراجع در بازارهای تجاری گسترده تر می کند و شواهدی را از عملکرد مفروض و همچنین تأثیرات محتمل ارائه می دهد. اساس مفهومی ایجاد شده برای یک پدیده فرصت های قابل قبولی را برای افراد شاغل و تحقیقات بازاریابی تجاری بر محور آزمایش نظریه ارائه می دهد.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

30,000 تومان