دانلود ترجمه مقاله بازاریابی کارآفرینانه ی بین المللی با تکنولوژی بالای تجارت به تجارت سرمایه گذاری های جدیدی: یک نگرش فرآیند تصمیم گیری

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
67
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
بازاریابی کارآفرینانه ، سرمایه گذاری بین المللی جدید، فرآیند تصمیم گیری، تاثیرگذاری، نسبت بین علت و معلول، تجارت به تجارت، تکنولوژی بالا
عنوان فارسی :

بازاریابی کارآفرینانه ی بین المللی با تکنولوژی بالای تجارت به تجارت سرمایه گذاری های جدیدی: یک نگرش فرآیند تصمیم گیری

عنوان انگلیسی :

Entrepreneurial marketing of international high-tech business-to-business new ventures: A decision-making process perspective

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850117300767

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 67

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : بازاریابی کارآفرینانه ، سرمایه گذاری بین المللی جدید، فرآیند تصمیم گیری، تاثیرگذاری، نسبت بین علت و معلول، تجارت به تجارت، تکنولوژی بالا

عنوان فارسی : بازاریابی کارآفرینانه ی بین المللی با تکنولوژی بالای تجارت به تجارت سرمایه گذاری های جدیدی: یک نگرش فرآیند تصمیم گیری

عنوان انگلیسی : Entrepreneurial marketing of international high-tech business-to-business new ventures: A decision-making process perspective

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850117300767


44,000 تومان


فهرست مطالب
1- مقدمه 2- پیش زمینه تئوری 3- روش 4- نتایج 5- یک مدل پویا از بازاریابی فرایند تصمیم گیری برای رسیدن به بازاریابی کارآفرینی در تکنولوژی بالا INVS تجارت 6- بحث 7- قدردانی و تشکر

چکیده انگلیسی
ABSTRACT-Knowledge of how entrepreneurial marketing is conducted in industrial markets is currently rather weak. This study explores the marketing decision-making process of entrepreneurs undertaking entrepreneurial marketing in international new ventures (INVs) operating in high-tech business-to-business markets. A qualitative study conducted with entrepreneurs from four case firms reveals that due to the iterative, incremental, and cocreative nature of the process, marketing decision making in high-tech business-to-business INVs that is more effectual than causal results in more entrepreneurial marketing. A novel finding is that entrepreneurs alternate causal and effectual marketing forms as a result of their ambidextrous entrepreneurialism, and variations in the internal uncertainty, technological uncertainty, and any market turbulence faced by the firm. We develop a dynamic model presenting the alternation between effectual and causal processes, and the feedback loop of entrepreneurialmarketing. The research offers implications for the management of organizations operating under conditions of uncertainty on how their decision-making processes can optimize entrepreneurialmarketing, how to create new markets, and how to reduce the perceived uncertainty in industrial markets.

چکیده فارسی
چکیده- آگاهی از چگونگی بازاریابی کارآفرینانه در بازارهای صنعتی در حال حاضر به صورت نسبتا ضعیفی انجام شده است. این مطالعه به بررسی بازاریابی فرآیند تصمیم گیری از کارآفرینان برای انجام بازاریابی کارآفرینانه در سرمایه گذاری های جدید بین المللی (INVS) فعال در تکنولوژی بالای بازار تجارت به تجارت پرداخته است. یک مطالعه¬ ی کیفیبا کارآفرینان چهار شرکت موردی انجام شده است که با توجه به ماهیت تکرار شونده، افزایشی و ابتکاری فرآیند نشان می دهد، بازاریابی تصمیم گیری در تکنولوژی بالای تجارت به تجارت INV ها بسیار موثرتر از نتایج علت و معلولی در بازاراریابی کارآفرینی می باشد. یکی از یافته ها اینست که کارآفرینان به صورت متناوب با اشکال بازاریابی موثر بعنوان یک نتیجه ای از کارآفرینی دو جانبه ی خودشان، تغییرات در بلاتکلیفی داخل شرکت، عدم اطمینان تکنولوژیک و هر آشفتگی بازار توسط شرکت خود مواجه می شوند. ما یک مدلی پویا بین فرآیندهای موثر و علی و حلقه فیدبک بازاریابی کارآفرینی را توسعه داده و در اینجا ارائه نموده ایم. پژوهش ما مفاهیمی برای مدیریت سارمانهای فعال در شرایط عدم اطمینان در مورد مسائلی که چگونه فرآیندهای تصمصم گیری خود را می توانید با بازاریابی کارآفرینانه بهینه سازی کنید؟ چگونه برای ایجاد بازارهای جدید چنین کاری انجام دهید و چگونه عدم اطمینان در بازارهای صنعتی را کاهش دهید؟ ارائه می دهد.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

44,000 تومان