دانلود ترجمه مقاله بحث در مورد تعداد و کیفیت بخش افشا تحت IFRS8: عوامل و اثر خطاهای پیش بینی سود تحلیلگران مالی

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
2
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
5
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
-
عنوان فارسی :

بحث در مورد تعداد و کیفیت بخش افشا تحت IFRS8: عوامل و اثر خطاهای پیش بینی سود تحلیلگران مالی

عنوان انگلیسی :

Discussion of Segment Disclosure Quantity and Quality under IFRS 8: Determinants and the Effect of Financial Analysts' Earnings Forecast Errors

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020706316301765

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 2

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 5

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : -

عنوان فارسی : بحث در مورد تعداد و کیفیت بخش افشا تحت IFRS8: عوامل و اثر خطاهای پیش بینی سود تحلیلگران مالی

عنوان انگلیسی : Discussion of Segment Disclosure Quantity and Quality under IFRS 8: Determinants and the Effect of Financial Analysts' Earnings Forecast Errors

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020706316301765


12,000 تومان


فهرست مطالب
1- مقدمه 2- تجزیه و تحلیل تکمیلی 3- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract Andre, Filip, and Modovan (2016) explores the characteristics—quality and quantity—of segment disclosures under IFRS 8 and their usefulness to financial analysts in accurately estimating earnings per share (EPS). The authors measure quantity of disclosures as the number of segment-level line items disclosed in financial statements and quality as the cross-segment variation in profitability. The results provide evidence that managers solve the issue of proprietary costs by decreasing either the quantity of disclosure below the level of standards' guidance or the quality of disclosures on operating segments, thus reducing the overall information included in disclosures. Results also show that it is difficult even for a sophisticated group of financial statement users such as financial analysts to fully understand the quality of segment disclosures and that too much disclosure quantity might create a “foggy” environment, where even sophisticated investors can have troubles using disclosed information to forecast earnings.

چکیده فارسی
چکیده- آندره، فیلیپ و مدووان (2016) به بررسی ویژگی های کیفیت و کمیت بخش افشا تحت IFRS8 و سودمندی آنها به تحلیلگران مالی در دقت برآورد درآمد هر سهم (EPS) پرداخته اند. نویسندگان مقدار افشا را بعنوان تعدادی از آیتم های خط سطح-بخش افشا شده در صورتهای مالی و کیفیت بعنوان تنوع متقابل-بخش در سود آوری را اندازه گیری نمودند. نتایج شواهدی را ارائه می کند که مدیران موضوع هزینه های اختصاصی را با کاهش بصورت مقدار افشای زیر سطح هدایت استانداردها یا کیفیت افشا در بخش عامل و بنابراین کاهش اطلاعات کلی افشا را حل می کنند. نتایج نشان می دهد که آن دشوار است حتی برای صورتهای مالی یک گروه سطح بالای کاربران مانند تحلیلگران مالی تا کیفیت افشا بخش را بطور کامل درک کنند و مقدار بیش از حد افشا ممکن است یک محیط "مه آلود (تیره و تار)" که در آن حتی برای سرمایه گذاران سطح بالا مشکلاتی با استفاده از اطلاعات افشا شده برای پیش بینی درآمد ایجاد می شود.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

12,000 تومان