دانلود ترجمه مقاله بدهی های برنامه وفاداری و ارزش های نقطه

SSRN
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
46
نشریه :
SSRN
تعداد رفرنس ها :
49
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
برنامه نویسی پویا، رابط عملیات حسابداری، برنامه وفاداری (پاداش)
عنوان فارسی :

بدهی های برنامه وفاداری و ارزش های نقطه

عنوان انگلیسی :

Loyalty Program Liabilities and Point Values

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2924480

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 46

نشریه : SSRN

تعداد رفرنس ها : 49

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : برنامه نویسی پویا، رابط عملیات حسابداری، برنامه وفاداری (پاداش)

عنوان فارسی : بدهی های برنامه وفاداری و ارزش های نقطه

عنوان انگلیسی : Loyalty Program Liabilities and Point Values

لینک مقاله : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2924480فهرست مطالب
1- مقدمه 2- مدل 3- فرمولاسیون برنامه نویسی پویا 4- پاداش های خطی: حداکثر سود 5- پاداش های مقعر شده 6- افزونه ها 7- بررسی قدرتمندی و استحکام 8- نتیجه گیری، محدودیت ها، و مسیر آینده

چکیده انگلیسی
Abstract A loyalty program introduces a new currency --- the points --- through which customers transact with a firm. Such points, whose value is controlled by the firm, constitute a promise for future service and therefore count as liabilities on the issuing firm's balance sheet. These liabilities introduce subtle channels through which the firm's decisions and the loyalty points' value affect profitability. These effects are exacerbated under certain managerial considerations such as taxation or earnings smoothing incentives. We study the problem of optimally setting the monetary value of points in view of the inherent liabilities they create, in a multi-period setting. We show that the value of loyalty points can be thought of as inventory, and the optimal policies set this value --- and the associated liability --- so as to reach particular "base-stock'' targets. We find that loyalty programs can act as buffers against uncertainty, with the value of points increasing (decreasing) under strong (weak) operating performance, and increasing with uncertainty. This result shows that loyalty programs can act as a hedging tool against uncertainty in future operating performance, providing a new rationale for their existence, even in the absence of competition.

چکیده فارسی
چکیده- برنامه وفاداری یک ارز تازه --- نقاط--- معرفی می کند نکاتی را که از طریق آن مشتریان با یک شرکت داد و ستد کنند. این نقاط که توسط شرکت کنترل می شود، یک وعده ای برای خدمات آینده را تشکیل می دهند و در نتیجه بعنوان بدهی در ترازنامه شرکت صادرکننده، در نظر گرفته می شود. این بدهی کانالهای ظریفی را معرفی می کند که از طریق آن تصمیم گیری شرکت و ارزش امتیاز وفاداری، سود آوری را تحت تاثیر قرار می دهد. این اثرات تحت ملاحظات خاص مدیریتی مثل مالیات و یا انگیزه صاف نمودن درآمد شدت می گیرد. ما مشکل بهینه تنظیم مقدار پول نقاط را با در نظر گرفتن بدهی های اصلی و ذاتی که آنها را ایجاد کرده اند، در یک محیط چند دوره ای مطالعه نموده ایم. ما نشان دادیم که ارزش امتیاز وفاداری می تواند بعنوان موجودی و و سیاستهای مطلوب تنظیم این مقدار به طوریکه برای رسیدن به اهداف "پایه سهام" خاص تصور گردد. ما یافتیم که برنامه های وفاداری می توانند بعنوان بافرهایی در برابر عدم قطعیت، با ارزش نقاط افزایش (کاهش) با عملکرد عامل قوی(ضعیف) و افزایش عدم قطعیت عمل کنند. این نتیجه نشان می دهد که برنامه های وفاداری می تواند بعنوان یک ابزار مصون سازی در برابر عدم قطعیتها در عملکرد آینده، عمل نمایند، و یک منطق جدید برای وجود آنها، حتی در صورت عدم وجود رقابت ارائه دهند.