دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد شرکت: آنالیز متای مطالعات طولی

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
29
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
آنالیز متا، مدیریت منابع انسانی
عنوان فارسی :

بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد شرکت: آنالیز متای مطالعات طولی

عنوان انگلیسی :

Exploring the relationship between HRM and firm performance: A meta-analysis of longitudinal studies

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482216300596

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 29

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : آنالیز متا، مدیریت منابع انسانی

عنوان فارسی : بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد شرکت: آنالیز متای مطالعات طولی

عنوان انگلیسی : Exploring the relationship between HRM and firm performance: A meta-analysis of longitudinal studies

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482216300596


34,000 تومان


فهرست مطالب
1- مقدمه 2- مروری بر ادبیات 3- روش تحقیق 4- نتایج 5- بحث 6- نتیجه گیری و استلزامات

چکیده انگلیسی
Abstract Existing literature on human resource management (HRM) practices and firm performance suggests that there is a positive association between the two variables. Most of the studies, however, are based on cross-sectional datasets and only few of them use panel or longitudinal datasets, which better allow the researchers to deal with problems of endogeneity. This paper draws on meta-analysis techniques to estimate the effect size of the relationship between high performance work practices (HPWPs) and firm performance measures based on the available longitudinal studies. We also examine whether the effect is greater for a combination of HPWPs than for individual HPWPs, and for operational performance than for financial performance. The results from statistical aggregation of eight longitudinal HRM-performance studies demonstrate an overall reported correlation of 0.287. Additionally we find that a set of integrated, mutually reinforcing HPWPs has a stronger impact on firm performance than do HRM practices individually and that, this effect is statistically invariant between operational performance and financial performance.

چکیده فارسی
چکیده- ادبیات موجود در شیوه مدیریت منابع انسانی (HRM) و عمکرد شرکت نشان می دهد که یک رابطه مثبت بین دو متغیر وجود دارد. بسیاری از مطالعات با این حال، براساس مجموعه ای از داده های مقطعی تعداد کمی از آنها از پنل یا مجموعه داده های طولی استفاده می کنند، که بهتر برای محققان اجازه می دهد تا با مشکلات درون زا مقابله کنند. این مقاله براساس روش تجزیه و تحلیل متا به منظور برآورد اثر رابطه بین شیوه های کاری با عملکرد بالا (HPWP) و اندازه گیری عملکرد شرکت براساس مطالعات طولی در دسترس پرداخته است. ما همچنین به بررسی این موضوع که آیا اثر برای یک ترکیب HPWP از HPWP فردی و برای عملکرد عملیاتی از عمکرد مالی بزرگتر است پرداخته ایم. نتایج حاصل از روش آماری هشت تا از مطالعات عملکرد طولی مدیریت منابع انسانی نشان از همبستگی کلی 0.287 دارند. علاوه بر این در می یابیم که مجموعه ای یکپارچه، HPWP متقابلا باعث تقویت تاثیر قوی بر عملکرد شرکت نسبت به شیوه های مدیریت منابع انسانی به صورت جداگانه شده و این اثر بین عملکرد عملیاتی و عملکرد مالی آماری ثابت می باشد.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

34,000 تومان