دانلود ترجمه مقاله بررسی سوابق و پیامدهای خوشحالی مشتری

ChosenLogo_V02
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
TAYLOR&FRANCIS ONLINE
تعداد رفرنس ها :
21
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
لذت، تعجب، شادی، علاقه، شیفتگی، وفاداری، SEM
عنوان فارسی :

بررسی سوابق و پیامدهای خوشحالی مشتری

عنوان انگلیسی :

A study on the antecedents and consequences of customer delight

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14783363.2015.1049146

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17

نشریه : TAYLOR&FRANCIS ONLINE

تعداد رفرنس ها : 21

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : لذت، تعجب، شادی، علاقه، شیفتگی، وفاداری، SEM

عنوان فارسی : بررسی سوابق و پیامدهای خوشحالی مشتری

عنوان انگلیسی : A study on the antecedents and consequences of customer delight

لینک مقاله : http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14783363.2015.1049146فهرست مطالب
1- مقدمه 2- رضایت و لذت مشتری 3- مدل مفهومی 4- روش تحقیق 5- نتایج 6- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract This study explores the synergistic impact of surprise, joy, interest and captivation in creating customer delight during six different attractive moments-of-truths (MTs) in full service restaurants in Kolkata. Six attractive service MTs were identified using Kano et al.'s model [(1984 Kano, N., Seraku, N., Takahashi, F., & Tsuji, S. (1984). Attractive quality and must-be quality. Journal of the Japanese Society for Quality Control (in Japanese), 14(2), 39–48.). Attractive quality and must quality. Journal of Japanese Society for Quality Control, 14(2), 39–48.]. The antecedents of customer delight and its consequence, that is, customer loyalty, were measured using a 31-item Likert-type questionnaire. Structural equations modelling was done to examine whether surprise, interest, joy and captivation led to customer delight thereby resulting in customer loyalty. It was found that joy and captivation led to customer delight. Customer delight in-turn led to customer loyalty.

چکیده فارسی
چکیده- این مقاله به بررسی تاثیر سینرژیک (هم افزایی) تعجب، شادی، علاقه و شیفتگی در ایجاد لذت برای مشتری در طول شش لحظه ی – حقیت (MT) مختلف و جذاب در رستورانهای با سرویس کامل در Kolkata پرداخته است. شش سرویس دهی جذاب (MT) با استفاده از مدل کانو و همکاران تشخیص داده شده اند. مجله کیفیت جذاب و با کیفیت جامعه ی ژاپنی برای کنترل کیفیت مواردی را ارائه داده اند. سوابق لذت مشتری و نتیجه ی آن، که وفاداری مشتری می باشد با استفاده از پرسشنامه Likert مورد سنجش قرار گرفت. مدلسازی معادلات ساختاری به بررسی این مورد که آیا تعجب، علاقه، لذت و شیفتگی منجر به لذت مشتری و در نتیجه وفاداری مشتری خواهد شد یا نه مورد انجام قرار گرفت. مشخص شد که شادی و شیفتگی منجر به لذت مشتری می شود. لذت مشتری نیز در نوبه خود به وفاداری مشتری خواهد انجامید.