دانلود ترجمه مقاله بسط و توسعه در مقررات حسابداری: یک ترکیب و کتابشناسی مشروح از شواهد و تفسیر در ادبیات دانشگاهی 2015

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
26
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
حسابداری، حسابرسی، FASB، PCAOB، IASB، Sarbanes–Oxley
عنوان فارسی :

بسط و توسعه در مقررات حسابداری: یک ترکیب و کتابشناسی مشروح از شواهد و تفسیر در ادبیات دانشگاهی 2015

عنوان انگلیسی :

Developments in accounting regulation: A synthesis and annotated bibliography of evidence and commentary in the 2015 academic literature

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1052045716300224

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 26

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : حسابداری، حسابرسی، FASB، PCAOB، IASB، Sarbanes–Oxley

عنوان فارسی : بسط و توسعه در مقررات حسابداری: یک ترکیب و کتابشناسی مشروح از شواهد و تفسیر در ادبیات دانشگاهی 2015

عنوان انگلیسی : Developments in accounting regulation: A synthesis and annotated bibliography of evidence and commentary in the 2015 academic literature

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1052045716300224فهرست مطالب
1- مقدمه 2- مقررات حسابداری مالی - عمومی 3- شناخت برابر افشاسازی 4- استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 5- Sarbanes–Oxley، PCAOB، حسابرسی

چکیده انگلیسی
Abstract In this paper, we synthesize in annotated bibliography form, recent regulation-related findings and commentaries in the academic literature. This annotated bibliography is one in a series of bibliographies that summarizes regulation-related academic research. We reviewed articles published in The Accounting Review, Journal of Accounting Research, Journal of Accounting and Economics, Contemporary Accounting Research, Accounting Horizons, The Journal of Accounting, Auditing & Finance, Journal of Accounting and Public Policy, Journal of Business, Finance & Accounting, Auditing: A Journal of Practice and Theory, and Research in Accounting Regulation. We annotate results of regulation-related research studies and key points from regulation-related commentaries. The literature featured some strong regulation-related threads in 2015 including the foundations of financial accounting and reporting, international financial reporting standards, Sarbanes–Oxley and the Public Company Accounting Oversight Board.

چکیده فارسی
چکیده- در این مقاله، ما در قالب کتابشناسی مشروح (جمع آوری اطلاعات)، یافته های مربوط به مقررات اخیر (در حسابداری) و تفسیرهای موجود در ادبیات دانشگاهی را ترکیب نمودیم. این کتابشناسی مشروح یا همان جمع آوری اطلاعات یک سری تحقیقات دانشگاهی مربوط به مقررات را به طور خلاصه جمع آوری کرده است. ما مروری از مقالات منتشر شده در زمینه حسابداری، مجله پژوهش حسابداری، مجله حسابداری و اقتصاد، تحقیقات معاصر حسابداری، افقهای حسابداری، مجله حسابداری، حسابرسی و امور مالی، مجله حسابداری و سیاست عمومی، مجله کسب و کار، امور مالی و حسابداری و حسابرسی منتشر شده را مورد بررسی قرار دادیم: یک مجله عملی و تئوری و پژوهش در مقررات حسابداری. ما نتایج مطالعات در زمینه پژوهش های مربوط به مقررات و نکات کلیدی مربوط به تفسیر مقررات را حاشیه نویسی کردیم. ادبیات در سال 2015 شامل برخی موضوعات مربوط به مقررات قوی از جمله پایه های حسابداری مالی و گزارش، استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی، Sarbanes–Oxley و حسابداری شرکتهای عمومی بوده است.