دانلود ترجمه مقاله تاثیر بحران اقتصادی و مالی جهانی بر روی سازمانهای کوچک و متوسط در Tamil Nadu- یک مطالعه دراز مدت

omicsonline
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
International Journal of Accounting Research
تعداد رفرنس ها :
10
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
بحران، MSME
عنوان فارسی :

تاثیر بحران اقتصادی و مالی جهانی بر روی سازمانهای کوچک و متوسط در Tamil Nadu- یک مطالعه دراز مدت

عنوان انگلیسی :

Impact of Global Economic and Financial Crisis on Micro, Small and Medium Enterprises in Tamil Nadu - A longitudinal analysis

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
https://www.omicsonline.com/open-access/impact-of-global-economic-and-financial-crisis-on-micro-small-andmedium-enterprises-in-tamil-nadu--a-longitudinal-analysis-ijar-1000135.php?aid=75126

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : International Journal of Accounting Research

تعداد رفرنس ها : 10

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : بحران، MSME

عنوان فارسی : تاثیر بحران اقتصادی و مالی جهانی بر روی سازمانهای کوچک و متوسط در Tamil Nadu- یک مطالعه دراز مدت

عنوان انگلیسی : Impact of Global Economic and Financial Crisis on Micro, Small and Medium Enterprises in Tamil Nadu - A longitudinal analysis

لینک مقاله : https://www.omicsonline.com/open-access/impact-of-global-economic-and-financial-crisis-on-micro-small-andmedium-enterprises-in-tamil-nadu--a-longitudinal-analysis-ijar-1000135.php?aid=75126فهرست مطالب
1- مقدمه 2- سازمانهای میکرو، کوچک و متوسط 3- بیان مسأله 4- روش تحقیق 5- مروری بر ادبیات 6- نتیجه و بحث 7- یافته ها و پیشنهادات 8- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract Global Financial Meltdown (GFM) has become a global phenomenon. It is causing hollowness in the economies around the world. The GFC (Global Financial Crisis) has led to financial crunch all over the developed economies by thereby lowered down the purchasing power of people. This has resulted the developed economies has been slipped into economic recession. The global financial crisis has been affecting the prospects of developing economies, especially the SME sector. The SME units are facing multiple challenges, viz., demand shock, price volatility, high cost of credit, general credit tightening, shortage of trade finance, and protectionist measures in their export markets. In India too, a number of steps have been taken to counter the impact of economic slowdown on the SME sector. MSMEs are the best vehicle to create local demand and consumption and also to fight the global meltdown. Micro, Small, and Medium enterprises are playing a vital role in providing additional employment opportunities and removing regional imbalance in the country. An attempt has been made to analyse the impact of the global financial crisis on the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Tamil Nadu, state, India. The present study has analysed secondary data during the period from 1990-91 to 2010-11. The study has found that total MSME, investment, production and employment opportunities are affected with negative trend line by the GFC.

چکیده فارسی
چکیده- بحران مالی جهانی (GFM) تبدیل به یک پدیده جهانی شد. آن منجر به پوچی در اقتصادها در سراسر جهان گردید. GFC بحران مالی جهانی به بحران مالی در سراسر اقتصادهای توسعه یافته منجر شد و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم را به ثمر آورد. و نتیجه ی آن برای اقتصادهای توسعه یافته ، تضعیف و رکود اقتصادی شده است. بحران مالی جهانی مسئله ای موثر بر چشم انداز اقتصادهای در حال توسعه، به ویژه بخش SME شد. واحدهای SME با چالشهای متعددی روبرو هستند، یعنی با شوک تقاضا، نوسانات قیمت، هزینه های بالای اعتباری، افزایش نرخ بهره اعتباری در حالت کلی، کمبود مالی تجاری، و اقدام های حمایتی در بازارهای صادراتی آنها روبرو می باشند. در کشور هندوستان تعدادی از مراحل لحاظ شده تا تا با تاثیر کاهش رشد اقتصادی در بخش SME مقابله شود. MSME ها بهترین وسیله برای ایجاد تقاضای محلی و مصرف و نیز برای مباره با بحران جهانی هستند. سازمانهای کوچک و متوسط یا اصطلاحا میکرو یک نقش حیاتی در ارائه ی فرصتهای شغلی بیشتر و از بین بردن عدم تعادل منطقه ای در کشور بازی می کنند. در این مقاله تلاش بر تجزیه و تحلیل تاثیر بحران مالی بر سازمانها و بنگاههای کوچک و متوسط MSME ها در استان تامیل نادو کشور هند مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه ی حاضر داده های نیمه دوم در طول دوره 1990-1991 با 2010-2011 را تحلیل نموده است. این مطالعه نشان داده است که، MSME کل، سرمایه گذاری ، تولید و اشتغال را به صورت خطی منفی (روندی منفی) با GFC، تحت تاثیر قرار می دهد.