دانلود ترجمه مقاله تاثیر عوامل حیاتی موفقیت مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد مالی و غیرمالی صنعت هتلداری: یک مطالعه تجربی

inderscience.
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
28
نشریه :
Inderscience Enterprises
تعداد رفرنس ها :
41
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
مدیریت کیفیت جامع، TQM، مالی و غیرمالی، کارآیی، صنعت مهمان نوازی، مدیریت بهره وری، سازمانی، یادگیری، اطلاع رسانی کیفیت، مدیریت تورم، QIM
عنوان فارسی :

تاثیر عوامل حیاتی موفقیت مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد مالی و غیرمالی صنعت هتلداری: یک مطالعه تجربی

عنوان انگلیسی :

Influence of critical success factors of total quality management on financial and non-financial performance of hospitality industry: an empirical study

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.inderscience.com/dev/search/index.php?mainAction=search&action=record&rec_id=75243&prevQuery=&ps=10&m=or

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 28

نشریه : Inderscience Enterprises

تعداد رفرنس ها : 41

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : مدیریت کیفیت جامع، TQM، مالی و غیرمالی، کارآیی، صنعت مهمان نوازی، مدیریت بهره وری، سازمانی، یادگیری، اطلاع رسانی کیفیت، مدیریت تورم، QIM

عنوان فارسی : تاثیر عوامل حیاتی موفقیت مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد مالی و غیرمالی صنعت هتلداری: یک مطالعه تجربی

عنوان انگلیسی : Influence of critical success factors of total quality management on financial and non-financial performance of hospitality industry: an empirical study

لینک مقاله : http://www.inderscience.com/dev/search/index.php?mainAction=search&action=record&rec_id=75243&prevQuery=&ps=10&m=orفهرست مطالب
1- مقدمه 2- مروری بر ادبیات 3- روش تحقیق 4- نتایج و آنالیز 5- مفاهیم برای مدیران استراتژیک صنعت مهمان نوازی 6- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract: This research focuses on the empirical study of the influence of critical success factors (CSFs) of to tal quality management (TQM) on the financial and non-financial performance in the hospitality i ndustry. Essentially, the research involves the CSFs: cust omer management, top management leadership, people management, organi sational learning, pr ocess management, continual improvement, quality information management, and supplier management as the exogenous variable s of study the two measures of performance as the endogenous variables. The research methodology involves structural equation modelling (SEM) using partial least square method (PLSM). The sample size chosen is 331 based on convenience sampling. A metric has been developed and validated for use in th is context. The results have indicated that top management leadership, organi sational learning, quality information management, and supplier management have significant influence on the endogenous variables. Accord ingly, implicatio ns are drawn for the strategic managers of hospitality industry so that these CSFs can be focused for better performance of the industry. The outcome of the research has the potential to help the strategic managers of hospital ity industry in Qatar in the setting up of the policies for better performance in this important point in time when Qatar is in the process of planning for FIFA world cup in 2022.

چکیده فارسی
چکیده- این پژوهش بر روی مطالعه ی تجربی تاثیر عوامل حیاتی موفقیت (CSF) مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر روی عملکرد مالی و غیر مالی صنعت هتلداری (مسافرخانه) تمرکز دارد. اساسا تحقیقاتی که CSF ها را شامل می شوند: مدیریت مشتری، رهبری مدیریت ارشد، مدیریت مردم، یادگیری سازمانی، مدیریت فرآیند، بهبود مستمر، مدیریت اطلاعات کیفیت و مدیریت تامین بعنوان متغیرهای برون زا برای مطالعه ی دو اندازه گیر عملکردی بعنوان متغیرهای درون زا هستند. روش پژوهش شامل مدل معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLSM) می باشد. حجم نمونه انتخابی 331 براساس روش نمونه گیری آسان در نظر گرفته شده است. یک اندازه گیر برای اعتباربخشی جهت استفاده از این مقاله نیز توسعه داده شده است. نتایج نشان می دهد که رهبری مدیریت ارشد، یادگیری سازمانی، مدیریت اطلاعات کیفیت و مدیریت تامین تاثیر قابل توجهی بر روی متغیرهای درونی دارند. بر این اساس مفاهیم برای مدیران استراتژیک صنعت هتلداری ترسیم شده است به طوریکه این CSF ها می توانند مورد تمرکز قرار گیرند تا عملکرد بهتر برای این صنعت رخ دهد. نتیجه تحقیقات این پتانسیل را دارد که به مدیران استراتژیک صنعت هتلداری کشور قطر کمک کند بخصوص اینکه قطر در سال 2022 در جام جهانی فوتبال برای آن برنامه ریزی کند.


مدیریت کیفیت و بهره وری

در بحث مدیریت کیفیت و بهره وری در واقع یکی از بزرگترین تئوری پردازان این موضوع دمینگ می باشد. او برای اولین بار موضوع کیفیت بالا و قیمت بیشتر را مورد سوال قرار داده است و بیشتر نگرش کیفیت را ملاک اصلی قرار می دهد. بسیاری از کوشش ها در زمینه بهبود دائمی کیفیت موفق بوده اند. زیرا مدیران شیفته ابزارهای کیفیت شده اند. آنان زمان زیادی را صرف رسم نمودارها کرده و به فرآیند کنترل آماری کیفیت و معیار پایه مشغول بودند. اگر نیاز مشتریان نقطه آغاز نبود استفاده از ابزارهای کیفیت ممکن بود به تولید یا ارائه خدماتی منجر شود که کسی خریدار آن ها نباشد. به اعتقاد جوران تاکید و تمرکز بر نیازهای واقعی بستگی به کوشش مدیران و کارگران در موارد و زمینه هایی است که واقعا اهمیت دارند.

مدیریت کیفیت و بهره وری
مدیریت کیفیت و بهره وری

این مقاله نیز با عنوان ” تاثیر عوامل حیاتی موفقیت مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد مالی و غیرمالی صنعت هتلداری: یک مطالعه تجربی” به بحث در مورد مدیریت کیفیت جامع در صنعت هتلداری و مسافرخانه یک کشور بخصوص کشور قطر که در سال 2022 جام جهانی را در پیش رو دارد، پرداخته است.