دانلود ترجمه مقاله تاثیر کیفیت هیات مدیره و کمیته نامزدی در ورشکستگی شرکتهای بزرگ

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
24
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
حاکمیت شرکتی، هیات مدیره، تئوری نمایندگی، ساختار هیات مدیره، ترکیب هیات مدیره، ورشکستگی شرکتهای بزرگ
عنوان فارسی :

تاثیر کیفیت هیات مدیره و کمیته نامزدی در ورشکستگی شرکتهای بزرگ

عنوان انگلیسی :

The impact of board quality and nomination committee on corporate bankruptcy

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088261101530002X

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 24

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : حاکمیت شرکتی، هیات مدیره، تئوری نمایندگی، ساختار هیات مدیره، ترکیب هیات مدیره، ورشکستگی شرکتهای بزرگ

عنوان فارسی : تاثیر کیفیت هیات مدیره و کمیته نامزدی در ورشکستگی شرکتهای بزرگ

عنوان انگلیسی : The impact of board quality and nomination committee on corporate bankruptcy

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088261101530002Xفهرست مطالب
1- مقدمه 2- مروری بر ادبیات تحقیق و فرضیه ها 3- روش تحقیق 4- نتایج 5- بحث و نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract This paper examines the effects of board quality on the relationship between corporate bankruptcy and nomination committee effectiveness. We argue that the proportion of outside directors, a proxy of board quality, arguably captures the extent of board control and resources. Based on dataset from 1835 firm-year observations for 98 bankrupt and 269 non-bankrupt UK listed non-financial firms between 1994 and 2011 and using the agency and resource dependence theories, we predict and find that nomination committee effectiveness negatively affects corporate bankruptcy and that board quality mitigates the negative effects. The results lend support to the notion that firms benefit from board quality in terms of outside directors' ability to monitor CEO on behalf of shareholders and also provide advice, counsel and legitimacy to the firm. This study extends the present research on corporate bankruptcy by providing evidence on the impact of board quality and nomination committee effectiveness on UK corporate bankruptcy.

چکیده فارسی
چکیده- این مقاله به بررسی اثرات کیفیت هیات مدیره در رابطه ی بین ورشکستگی شرکتهای بزرگ و اثربخشی کمیته نامزدی پرداخته است. ما استدلال می کنیم که سهم مدیران خارجی، از یک پروسه کیفیت هیات مدیره، مسلما نوعی تصویربرداری از میزان کنترل هیات مدیره و منابع می باشد. براساس مجموعه ی داده هایی از 1835 مشاهدات شرکتی برای 98 شرکت ورشکسته و 269 شرکت غیرورشکسته بریتانیایی ذکر شده شرکتهای غیر مالی بریتانیایی بین سالهای 1994-2011 و با استفاده از آزانس و منابع نظریه وابستگی، ما پبش بینی و پیدا کردیم که اثربخشی کمیته نامزدی به صورت منفی بر ورشکستگی شرکتهای بزرگ تاثیر داشته و کیفیت هیات مدیره باعث کاهش این اثرات منفی می شود. نتایج نشان از حمایت شرکت از کیفیت هیات مدیره از نظر توانایی مدیران خارجی جهت نظارت بر مدیر عامل شرکت (CEO) به نمایندگی از سهامداران بهره مند شوند و نیز آنها مشاوره ارائه دهند. این مطالعه، توسعه می دهد تحقیقات حاضر بر روی ورشکستگی شرکتهای بزرگ را با ارائه ی شواهد در مورد تاثیر کیفیت هیات مدیره و اثربخشی کمیته نامزدی در شرکتهای بزرگ ورشکسته بریتانیا.