دانلود ترجمه مقاله تعهدات بدهی، مذاکره دوباره، و دستکاری حسابداری

SSRN
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
48
نشریه :
SSRN
تعداد رفرنس ها :
22
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
-
عنوان فارسی :

تعهدات بدهی، مذاکره دوباره، و دستکاری حسابداری

عنوان انگلیسی :

Debt Covenants, Renegotiation, and Accounting Manipulation

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2915311

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 48

نشریه : SSRN

تعداد رفرنس ها : 22

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : -

عنوان فارسی : تعهدات بدهی، مذاکره دوباره، و دستکاری حسابداری

عنوان انگلیسی : Debt Covenants, Renegotiation, and Accounting Manipulation

لینک مقاله : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2915311فهرست مطالب
1- مقدمه 2- مدل 3- معیار بدون مذاکره دوباره: موردی برای تعهد 4- نتایج اصلی 5- مفاهیم تجربی و بحث 6- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract This paper shows that granting capital providers greater control over interim liquidation decisions via debt covenants can backfire and reduce both the frequency of liquidations and the manager's effort incentive. There are three key ingredients that lead to these results: The manager can sometimes misreport the accounting information on which the covenant is based (which reduces but does not eliminate the covenant's ability to protect the lender); the parties can renegotiate the initial contract prior to making the liquidation decision; and a manager who misreported accounting information will not want to take any actions that (indirectly) reveal the accounting fraud. The model generates predictions regarding the determinants of accounting-based covenants, and the effects of covenants on misreporting, managerial effort, the frequency of liquidations, and firm value.

چکیده فارسی
چکیده- این مقاله نشان می دهد که اعطای ارائه دهندگان سرمایه کنترل بیشتری بر تصمیمات انحلال موقت از طریق تعهدات بدهی داشته و می تواند نتیجه ی معکوسی ایجاد کرده و باعث کاهش هر دو فرکانس انحلال و انگیزه تلاش مدیر گردد. سه کلید اصلی تشکیل دهنده که منجر به این نتایج می شود عبارتند از: مدیر می تواند گاهی اوقات اطلاعات حسابداری که در آن تعهد براساس آن است (که کاهش می دهد اما توانایی تعهد به حمایت از قرض دهنده را از بین نمی برد) را اشتباه گزارش دهد. طرفین می توانند دوباره قرارداد اولیه را قبل از تصمیم گیری به انحلال مورد مذاکره قرار دهند. یک مدیری که اطلاعات حسابداری گزارش نشده را با هر گونه کاری نمی خواهد و این مسئله تقلب حسابداری را نشان می دهد. مدل، پیش بینی هایی را با توجه به عوامل موثر بر تعهد مبتنی بر حسابداری و اثرات تعهد در گزارش دهی نادرست، تلاش مدیریتی، فرکانس انحلال، و ارزش شرکت را تولید می کند.