دانلود ترجمه مقاله تغییرات در رابطه ارزشی مخارج تحقیق و توسعه بعد از اتخاذ IFRS

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
26
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
Tags: , رابطه ارزشی، R&D، عوامل نهادی، حمایت سرمایه گذار
عنوان فارسی :

تغییرات در رابطه ارزشی مخارج تحقیق و توسعه بعد از اتخاذ IFRS

عنوان انگلیسی :

Changes in the value relevance of research and development expenses after IFRS adoption

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882611016301171

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 26

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : رابطه ارزشی، R&D، عوامل نهادی، حمایت سرمایه گذار

عنوان فارسی : تغییرات در رابطه ارزشی مخارج تحقیق و توسعه بعد از اتخاذ IFRS

عنوان انگلیسی : Changes in the value relevance of research and development expenses after IFRS adoption

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882611016301171فهرست مطالب
1- مقدمه 2- پیش زمینه نهادی، مروری بر ادبیات قبلی و توسعه فرضیه ها 3- طرح پژوهش 4- نتایج تجربی 5- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract We investigate whether the nature of differences between national GAAP and IFRS is associated with differential changes in the value relevance of R&D expenses after the adoption of IFRS across countries. Using a difference-in-differences study on a sample of public companies in nine countries that covers pre-IFRS and post-IFRS periods during 1997–2012, we find that the value relevance of R&D expenses declines after IFRS adoption in countries that previously mandated immediate expensing or allowed optional capitalization of R&D costs. On the contrary, there is no change in the value relevance of R&D expenses for countries that switched from the mandatory capitalization rule to IFRS. We also investigate the moderating effects of national institutions on the changes in the value relevance of R&D expenses after IFRS adoption. We find that in countries with stronger investor protection, the changes in the value relevance of R&D expenses are larger. In addition, changes in the value relevance of R&D expenses are smaller for countries whose national culture is characterized by higher uncertainty avoidance. Our findings highlight the importance of both accounting standards and national institutions in explaining the changes in the value relevance of accounting information after IFRS adoption.

چکیده فارسی
چکیده- ما در مورد این موضوع که آیا ماهیت تفاوتهای بین GAAP ملی و IFRS با تغییرات تفاضلی در رابطه ارزشی مخارج R&D در سراسر کشور بعد از اتخاذ IFRS همراه است یا نه پرداخته ایم. با استفاده از یک مطالعه ی متفاوت-در-متفاوت در یک نمونه از شرکتهای دولتی در نه کشور که قبل از IFRS و بعد از IFRS در طول بین سالهای 1997-2012 را پوشش می دهند، ما پیدا کردیم که رابطه ارزشی مخارج R&D بعد از اتخاذ IFRS در کشورهایی که به اجبار مجبور به آن شده بودند، کاهش می یابد. در مقابل، هیچ تغییری در رابطه ارزشی مخارج R&D برای کشورهایی که از حاکمیت تبدیل به سرمایه اجباری به IFRS تغییر دهند، وجود ندارد. ما یافتیم که در کشورهای با حفاظت از سرمایه گذاری، تغییر در رابطه ارزشی مخارج R&D بزرگتر است. علاوه بر این، تغییرات در رابطه ارزشی مخارج R&D برای کشورهایی که فرهنگی ملی با دوری از عدم قطعیت بالاتری هستند، کوچکتر می باشد. یافته های ما اهمیت هر دو استانداردهای حسابداری و نهادهای ملی در توضیح تغییرات در رابطه با ارزش اطلاعات حسابداری بعد از اتخاذ IFRS را برجسته می سازد.