دانلود ترجمه مقاله تنظیمات استراتژیک تصمیمات R & D و عملکرد مالی در شرکت های کوچک و متوسط

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
29
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
Tags: , مدیریت R&D، اندازه شرکت
عنوان فارسی :

تنظیمات استراتژیک تصمیمات R & D و عملکرد مالی در شرکت های کوچک و متوسط

عنوان انگلیسی :

Configurations of strategic R&D decisions and financial performance in small-sized and medium-sized firms

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317300218

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 29

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : مدیریت R&D، اندازه شرکت

عنوان فارسی : تنظیمات استراتژیک تصمیمات R & D و عملکرد مالی در شرکت های کوچک و متوسط

عنوان انگلیسی : Configurations of strategic R&D decisions and financial performance in small-sized and medium-sized firms

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317300218


44,000 تومان


فهرست مطالب
1- مقدمه 2- مروری بر ادبیات 3- روش و توصیف آن 4- تجربی 5- نتیجه گیری و محدودیت ها

چکیده انگلیسی
A B S T R A C T This paper links the strategic decisions made in R&D during the financially turbulent period of 2009 to the firm’s financial health in the period 2010–2013. The focus is on decisions made in R&D-active small and medium-sized enterprises in terms of absorptive capacity, open innovation, type of R&D, and the organizational structuring of R&D. Based on a representative set of R&D-active firms in Belgium, qualitative comparative analysis reveals that the outcomes in terms of financial performance related to optimal configurations of strategic R&D decisions depend on the firm’s size and on the time-lag under consideration. Managers in small-sized firms are advised to pay particular attention to a more functionally-structured R&D approach in configurations of strategic R&D decisions. To increase medium-term financial performance, managers in medium-sized firms benefit from more engagement in research-oriented activities, more in-house innovation, and the enhancement of absorptive capacity in sets of strategic R&D decisions.

چکیده فارسی
چکیده- این مقاله استراتژیک ساخته شده در R&D در طول دوره ی مالی بسیار خراب سال 2009 به دوره ی مالی خوب شرکت در دوره ی 2010-2013 لینک می کند. تمرکز اصلی بر روی ساخت تصمیم گیری در R&D فعال شرکت های کوچک و متوسط از نظر ظرفیت جذب، نوآوری باز، نوع R&D و ساختار سازمانی R&D می باشد. براساس نماینده ای از مجموعه ی شرکت R&D فعال در بلژیک، تجزیه و تحلیل مقایسه ی کیفی نشان می دهد که نتایج از نظر عملکرد مالی مربوط به تنظیمات مطلوب تصمیم گیری استراتژیک R&D به اندازه شرکت و روی زمان تاخیر تحت بررسی وابسته است. مدیران در شرکتهای کوچک به توجه خاص به تحقیق بیشتر روی عملکرد ساختاری روش R&D در تنظیمات تصمیم گیری های استراتژیک R&D توصیه می کنند. برای افزایش عملکرد مالی میان مدت، مدیران در شرکتهای متوسط از تعامل بیشتری در فعالیتهای پژوهش محور، بیشتر در خانه نوآوری و افزایش ظفیت جذب در مجموعه ای از تصمیم گیری های استراتژیک R&D بهره مند می شوند.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

44,000 تومان