دانلود ترجمه مقاله تنظیمات سهام داخلی در مقابل سرمایه گذاران خارجی: شواهدی از واجدین شرایط سازمانی سرمایه گذاران خارجی (QFII)

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
26
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
سرمایه گذاران نهادی (شرکتی)، سرمایه گذاران خارجی، صندوق سرمایه گذاری مشترک، ویژگی های شرکت، کارآیی
عنوان فارسی :

تنظیمات سهام داخلی در مقابل سرمایه گذاران خارجی: شواهدی از واجدین شرایط سازمانی سرمایه گذاران خارجی (QFII)در کشور چین

عنوان انگلیسی :

The stock preferences of domestic versus foreign investors: Evidence from Qualified Foreign Institutional Investors (QFIIs) in China

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042444X16300913

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 26

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : سرمایه گذاران نهادی (شرکتی)، سرمایه گذاران خارجی، صندوق سرمایه گذاری مشترک، ویژگی های شرکت، کارآیی

عنوان فارسی : تنظیمات سهام داخلی در مقابل سرمایه گذاران خارجی: شواهدی از واجدین شرایط سازمانی سرمایه گذاران خارجی (QFII)در کشور چین

عنوان انگلیسی : The stock preferences of domestic versus foreign investors: Evidence from Qualified Foreign Institutional Investors (QFIIs) in China

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042444X16300913فهرست مطالب
1- مقدمه 2- پیش زمینه های شرکتها 3- مروری بر ادبیات 4- اطلاعات و آمار توصیفی 5- برآوردهای مدل 6- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract Using a unique dataset, this paper investigates the preferences of, and the stock characteristics in, the domestic and foreign institutional holdings in China, for the period from 2003 to 2014. Results indicate that they have similar preferences on certain stock characteristics, but different towards industry allocations. Results also highlight their differences in corporate governance and stock picking patterns. The panel regression suggests that firms with institutional holdings in the previous period perform better in the following period. This phenomenon is stronger for the domestic holdings, indicating that domestic institutional investors have an edge in stock picking skills over foreign institutional investors. We also conclude that the ownership concentration plays a positive role on firm performances. Our results shed extra light on issues related to the Qualified Foreign Institutional Investors scheme, which contributes largely to the Chinese financial market reform after 2003. The findings have important implications to academics, practitioners, and particularly to policy makers, which enables China to further enhance its financial market liberalization with the rest of the world.

چکیده فارسی
چکیده- با استفاده از داده های منحصر به فرد، این مقاله به بررسی تنظیمات، و ویژگی های سهام در منابع سازمانی داخلی و خارجی در چین برای دوره 2003 تا 2014 پرداخته است. نتایج نشان می دهد که آنها ترجیحات مشابهی در ویژگی های سهام خاص، اما متفاوت نسبت به تخصیص بودجه ی صنعتی دارند. نتایج همچنین اختلافات آنها در راهبری شرکتها و الگوهای انتخاب سهام را برجسته می سازد. پانل رگرسیون نشان می دهد که شرکتهایی با منابع سازمانی در دوره های قبلی عملکرد بهتری در دوره بعدی داشته اند. این مسئله برای منابع داخلی قوی تر است، و نشاندهنده ی این است که سرمایه گذاران موسسات داخلی یک کمک بهتری در مهارتهای انتخاب سهام نسبت به سرمایه گذاران خارجی دارند. ما همچنین نتیجه گرفتیم که تمرکز مالکیت نقش مثبتی در اجرای شرکت ایفا می کند. نتایج ما راه های روشن زیادی را در مورد مسائل مربوط به طرح سرمایه گذاران موسسات خارجی واجد شرایط، که تا حد زیادی بعد از سال 2003 منجر به اصلاح بازار مالی چین شده اند، ایجاد می کند. این یافته ها الزامات مهمی برای دانشگاهیان، کارورها و به خصوص سیاستگذاران که چین را برای افزایش بیشتر آزادسازی بازار مالی خود نسبت به بقیه کشورهای جهان قادر می سازد، دارد.