دانلود ترجمه مقاله تنظیمات مبنای حسابداری و قابلیت اطمینان کسری بودجه: شواهدی از کشورهای جنوبی اروپا

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
47
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
حسابداری دولتی، حسابهای ملی، تهیه گزارش بودجه، کل بخش دولتی، کمبود بودجه
عنوان فارسی :

تنظیمات مبنای حسابداری و قابلیت اطمینان کسری بودجه: شواهدی از کشورهای جنوبی اروپا

عنوان انگلیسی :

Accounting basis adjustments and deficit reliability: Evidence from southern European countries

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S113848911500014X

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 47

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : حسابداری دولتی، حسابهای ملی، تهیه گزارش بودجه، کل بخش دولتی، کمبود بودجه

عنوان فارسی : تنظیمات مبنای حسابداری و قابلیت اطمینان کسری بودجه: شواهدی از کشورهای جنوبی اروپا

عنوان انگلیسی : Accounting basis adjustments and deficit reliability: Evidence from southern European countries

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S113848911500014Xفهرست مطالب
1- مقدمه 2- ارتباط بین حسابداری دولتی و حسابهای ملی 3- تنظیمات از داده های GA در NA 4- شواهد از پرتغال، اسپانیا و ایتالیا 5- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract Government accounting (GA) and National accounts (NA) are two reporting systems that, although aiming different purposes, are linked – public administrations’ financial information for the latter is provided by the former. Therefore, the alignment between the two systems is an issue for the reliability of the public sector aggregates finally obtained by the National Accounts. In the EU context, this is a critical issue, inasmuch as these aggregates are the reference for monitoring the fiscal policy underlying the Euro currency. However, while reporting in NA is accrual-based and harmonised under the European System of Regional and National Accounts, the GA each country still has its own reporting system, often mixing cash basis in budgetary reporting with accrual basis in financial reporting, hence requiring accounting basis adjustments when translating data from GA into NA. Starting by conceptually analysing the accounting basis differences between GA and NA and the adjustments to be made when translating data from the former into the latter, this paper uses evidence from three southern European countries – Portugal, Spain and Italy, representing the southern Continental European accounting perspective, with cash-based budgetary reporting, and where budgetary deficits have been particularly significant in the latest years – to show how diversity and materiality of these adjustments may question the reliability of the budgetary deficits finally reported in NA. The main findings point to the need for standardised procedures to convert cash-based (GA) into accrual-based (NA) data as a crucial step, preventing accounting manipulation, thus increasing reliability of informative outputs for both micro and macro purposes.

چکیده فارسی
چکیده- حسابداری دولتی (GA) و حسابهای ملی (NA) دو سیستم گزارشدهی هستند که اگر چه با هدف های مختلفی می باشند ولی به هم مرتبطند- اطلاعات مالی ادارات دولتی برای بعدی سوابقی را فراهم می آورد. بنابراین هم ترازی بین دو سیستم یک موضوع برای قابلیت اطمینان بخش عمومی، در نهایت توسط حسابهای ملی به دست آمده است. در بافت اتحادیه اروپا این یک مسئله حیاتی است، تا آنجا که این موضوعات مرجعی برای نظارت بر سیاست های مالی اساسی و زیر بنایی ارز یورو می باشد. با این حال، در حالیکه گزارش در NA براساس تعهد و تحت سیستم اروپایی حسابهای منطقه ای و ملی هماهنگ شده است، GA (حسابداری دولتی) هر کشور هنوز سیستم گزارشی مخصوص خود را دارد، که اغلب ترکیب شده برمبنای نقدی در گزارش بودجه با مبنای تعهدی در گزارشگری مالی است، از این رو به تنظیمات مبنای حسابداری هنگام ترجمه داده ها از GA به NA نیاز است. شروع با مفهوم آنالیز تفاوت مبنایی حسابداری بین GA و NA و تنظیمات در هنگام ترجمه داده هااز قبلی به بعدی باید ساخته شود. این مقاله از شواهد سه کشور اروپایی جنوبی- پرتغال، اسپانیا و ایتالیا به نمایندگی از چشم انداز حسابداری جوب اروپا، با گزارش بودجه مبتنی بر پول نقد، که در آن کسری بودجه به خصوص در آخر سال قابل توجه است- استفاده می کند- تا نشان دهد چگونه تنوع و ماهیت این تنظیمات ممکن است سوال قابلیت اطمینان کسری بودجه در پایان در NA گزارش کند. یافته های اصلی نیاز به روش های استاندارد برای تبدیل GA (حسابداری دولتی) مبتنی بر پول نقد به NA (حسابهای ملی) بعنوان یک گام مهم بوده و از دستکاری حسابداری جلوگیری می کند و در نتیجه باعث افزایش قابلیت اطمینان (کسری بودجه) برای هر دو هدف خرد و کلان اشاره می کند.