دانلود ترجمه مقاله حسابداری عمومی بدهی و مدیریت در انگلستان: استرداد و یا بهره؟ یا، مورد عجیب از دکتر جکیل و آقای هاید در دوران بعد از بحران مالی جهانی

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
46
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
مدیریت بدهی های عمومی، حسابداری دولتی، بحران مالی جهانی، مالی، مدیریت مالی عمومی جدید، انگلستان
عنوان فارسی :

حسابداری عمومی بدهی و مدیریت در انگلستان: استرداد و یا بهره؟ یا، مورد عجیب از دکتر جکیل و آقای هاید در دوران بعد از بحران مالی جهانی

عنوان انگلیسی :

Public debt accounting and management in UK: Refunding or refinancing? Or, the strange case of Doctor Jekyll and Mr Hyde in the aftermath of the Global Financial Crisis

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0155998215301162

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 46

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : مدیریت بدهی های عمومی، حسابداری دولتی، بحران مالی جهانی، مالی، مدیریت مالی عمومی جدید، انگلستان

عنوان فارسی : حسابداری عمومی بدهی و مدیریت در انگلستان: استرداد و یا بهره؟ یا، مورد عجیب از دکتر جکیل و آقای هاید در دوران بعد از بحران مالی جهانی

عنوان انگلیسی : Public debt accounting and management in UK: Refunding or refinancing? Or, the strange case of Doctor Jekyll and Mr Hyde in the aftermath of the Global Financial Crisis

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0155998215301162فهرست مطالب
1- مقدمه 2- بازیگران برجسته حسابداری دولتی و امور مالی در انگلستان 3- دیدگاه ریاضت اقتصادی و حاکمیت 4- رویارویی و برخورد با ریاضت اقتصادی 5- دیدگاه ریاضت برخلاف خدمات عمومی و منافع عمومی 6- اظهارات قطعی 7- منابع اولیه

چکیده انگلیسی
Abstract Since the 1990s at least, UK HM Treasury has been leading a general transformation of public service and the relationship between public and private sectors, driven by a distinctive preference for the private sector. This preference has led to transplant the IFRS to provide a balance sheet accounting representation of public administration, while favouring the recourse to private actors for financing, delivering and even auditing the public service. However, in the aftermath of the Global Financial Crisis, since 2007–2008, the joint action of the HM treasury and the Bank of England has been running exceptional policies that belong to and activate the very financial–economic core which constitutes the specific economy of public administration: (i) its use of public borrowing for redistributive purposes; and (ii) its public debt management based upon issuance and progressive refinancing over time. Our analysis provides clear-cut evidence of these policies and their material impact on public debt management. This tells the strange case of Doctor Jekyll who advocates the imitation of private sector by the public administration, while Mister Hyde does actually foster public policies based upon the specific economic working of public administration, which makes it and its public debt different from private entities and their corporate securities.

چکیده فارسی
چکیده- از حداقل 1990، UK HM خزانه دار بوده است که منجر به تحولات کلی خدمات عمومی و ارتباط بین بخش های دولتی و خصوصی، با یک اولویت متمایز برای بخش خصوصی صورت گرفت. این ترجیح باعث شده است که پیوند IFRS برای ارائه ترازنامه حسابداری نمایندگی حسابداری مدیریت عمومی، ایجاد گردد، در حالیکه طرفدار توسل به عوامل خصوصی برای تامین مالی، ارائه و حتی حسابرسی خدمات عمومی صورت می گرفت. با این حال در دوران بعد از بحران مالی جهانی، از سال 2007 تا 2008، اقدام مشترک خزانه HM و بانک مرکزی انگلستان در حال اجرای سیاستهای استثنایی بود که متعلق به هسته مالی و اقتصادی به منزله ی فعال شدن اقتصاد خاص مدیریت عمومی بود: 1) استفاده از قرضهای عمومی برای اهداف توزیع مجدد ثروت؛ 2) مدیریت بدهی عمومی براساس بهره تدریجی در طول زمان. تحلیل ما شواهد قطعی این سیاستها و تاثیر مواد (ماده های آن) در مدیریت بدهی عمومی را فراهم می آورد. این موضوع مورد عجیب و غریبی به ما می گوید که دکتر جکیل می گوید: تقلید از بخش خصوصی توسط دولت عمومی حمایت شود، در حالیکه آقای هاید می گوید: سیاست های عمومی در واقع پرورش براساس کار اقتصادی ویژه مدیرت عمومی می باشد، که آن باعث بدهی عمومی متفاوت از نهادهای خصوصی و اوراق بهادر شرکتهای بزرگ می شود.