دانلود ترجمه مقاله حسابرسان خارجی (مستقل) و فساد شرکتهای بزرگ: پیامدها برای تنظیم حسابرسی خارجی

AAA
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
American Accounting Association
تعداد رفرنس ها :
28
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
Tags: , فساد، ریسک تقلب، استانداردهای حسابرسی آمریکا
عنوان فارسی :

حسابرسان خارجی (مستقل) و فساد شرکتهای بزرگ: پیامدها برای تنظیم حسابرسی خارجی

عنوان انگلیسی :

External Auditors and Corporate Corruption: Implications for External Audit Regulators

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://aaajournals.org/doi/abs/10.2308/ciia-51391

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : American Accounting Association

تعداد رفرنس ها : 28

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : فساد، ریسک تقلب، استانداردهای حسابرسی آمریکا

عنوان فارسی : حسابرسان خارجی (مستقل) و فساد شرکتهای بزرگ: پیامدها برای تنظیم حسابرسی خارجی

عنوان انگلیسی : External Auditors and Corporate Corruption: Implications for External Audit Regulators

لینک مقاله : http://aaajournals.org/doi/abs/10.2308/ciia-51391فهرست مطالب
1- مقدمه 2- مروری بر ادبیات 3- مسئولیت های حسابرسان خارجی (مستقل) در ارتباط با فساد شرکت ها 4- تاثیر فساد بر حرفه حسابرسی 5- نتیجه گیری و توصیه

چکیده انگلیسی
SUMMARY: The purpose of the current study is to examine the responsibility of external auditors in relation to corporate corruption and to highlight the implications of this for external audit regulators. The current study is based on a critical review of prior academic literature as well as a thorough examination of both the International and American Auditing Standards relating to fraud and illegal acts. External auditors have a responsibility for assessing corruption risks but their role was not clearly defined by external audit regulators. The current study was the first to clarify the responsibility of external auditors with regards to corporate corruption, and to shed light on current limitations in the audit standards related to this area. The current study also offers recommendations to audit regulators, external auditors, audit firms, and researchers on such controversial area.

چکیده فارسی
خلاصه- هدف از مطالعه حاضر، بررسی مسئولیت حسابرسان خارجی در ارتباط با فساد شرکتهای بزرگ و برجسته کردن این برای تنظیم حسابرسی خارجی می باشد. مطالعه ی حاضر براساس یک بررسی انتقادی از ادبیات علمی قبلی (مروری بر ادبیات موضوع) و همچنین یک بررسی کامل از هر دو استانداردهای حسابرسی بین المللی و آمریکایی مربوط به تقلب و کارهای غیر قانونی می باشد. حسابرسان خارجی یک مسئولیتی در برابر ارزیابی ریسکهای فساد دارند اما نقش آن ها به طور واضح با تنظیم حسابرسی خارجی تعریف نشده بود. مطالعه ی حاضر برای اولین بار برای روشن کردن مسئولیت حسابرسان خارجی با توجه به فساد شرکتها بوده است و برای روشن کردن محدودیتهای فعلی در استانداردهای حسابرسی مربوط به این ناحیه برای اولین بار ارائه شده است. مطالعه ی حاضر توصیه ای به تنظیم کننده های حسابرسی، حسابرسان خارجی، موسسات حسابرسی و محققان در این ناحیه بحث برانگیز، ارائه می کند.