دانلود ترجمه مقاله درسهای آموخته شده در مدیریت، بازاریابی، فروش و عملکرد مالی تشویقی، یک دهه بعد از بحران وام های مسکن بدون پشتوانه

International Journal of Business and Management
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
International Journal of Business and Management
تعداد رفرنس ها :
20
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
مشوق مدیریت، انگیزه بازاریابی، انگیزه مالی، بحران وامهای مسکن بدون پشتوانه
عنوان فارسی :

درسهای آموخته شده در مدیریت، بازاریابی، فروش و عملکرد مالی تشویقی، یک دهه بعد از بحران وام های مسکن بدون پشتوانه

عنوان انگلیسی :

Lessons Learned in Management, Marketing, Sales, and Finance Incentive Practices a Decade after the Subprime Mortgage Crisis

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/65732

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : International Journal of Business and Management

تعداد رفرنس ها : 20

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : مشوق مدیریت، انگیزه بازاریابی، انگیزه مالی، بحران وامهای مسکن بدون پشتوانه

عنوان فارسی : درسهای آموخته شده در مدیریت، بازاریابی، فروش و عملکرد مالی تشویقی، یک دهه بعد از بحران وام های مسکن بدون پشتوانه

عنوان انگلیسی : Lessons Learned in Management, Marketing, Sales, and Finance Incentive Practices a Decade after the Subprime Mortgage Crisis

لینک مقاله : http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/65732فهرست مطالب
1- مقدمه 2- تحول بحران وام های مسکن بدون پشتوانه 3- روش تحقیق و مروری بر ادبیات 4- ارائه یافته ها 5- بحث

چکیده انگلیسی
Abstract The subprime mortgage crisis was the most devastating financial crisis since the Great Depression. The steady rise of housing purchases and seemingly limitless increase in home values drew many investors to the United States real estate market. The business growth in this sector was so compelling that financial firms created new secondary markets that were perceived as diversifying risk, which in turn prompted lenders to create innovative funding vehicles and loose and fast loan qualification processes. The federal government was ill prepared to deal with this shift in the financial world to market-based demand, and the results were disastrous. Lenders embraced predatory lending practices, borrowers with bad credit overextended themselves beyond their means, and foreclosures occurred at startling rates as home values plummeted, resulting in a world-wide economic depression. Ten years later, we reflect on the events that led up to and caused the subprime mortgage crisis for lessons learned to improve management, marketing, and finance incentive practices.

چکیده فارسی
چکیده- بحران وام های مسکن بدون پشتوانه، مخربترین بحران مالی در زمان بحران بزرگ (Great Depression) بود. افزایش مداوم خرید مسکن و افزایش بی حد و حصر ظاهری در ارزش خانه، بسیاری از سرمایه گذاران در ایالات متحده را به بازار املاک جلب کرد. رشد کسب و کار در این بخش آنچنان قانع کننده بود تا اینکه شرکتهای مالی بازاری ثانویه جدیدی در آن ایجاد کردند که به عنوان تنوع ریسک تصور می شد، که به نوبه خود وام دهندگان وادار به ایجاد یک نوع کار نوآورانه آن هم وام بدون پشتوانه ی خوب و سریع شدند. دولت فدرال برای مقابله با این تغییر در جهان مالی به تقاضای مبتنی بر بازار آماده بود، و نتایج جبران ناپذیر بودند. وام دهندگان مشغول وام های بدون پشتوانه خوب بودند و خوشحال و وام گیرندگان با اعتبار (پشتوانه نه چندان خوب) خود را بسیار بالاسر می دیدند و سلب حق مالکیت در نرخ شگفت انگیز رخ داده و ارزش خانه به تبع آن کاهش یافت و در نتیجه رکود اقتصادی سرایر جهان را گرفت. ده سال بعد، ما بر روی وقایعی که منجر به این عامل شدند و باعث بحران رهنهای مشروط شدند برای درسهای آموخته به منظور بهبود مدیریت، بازاریابی و امور مالی و شیوه های تشویقی را منعکس می کنیم.