دانلود ترجمه مقاله دسته بندی و رقابت

WILEY
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
29
نشریه :
WILEY(Strategic Management Journal)
تعداد رفرنس ها :
46
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
دسته بندی ها ، گروه استراتژیک ، کشش متقابل،
عنوان فارسی :

دسته بندی و رقابت

عنوان انگلیسی :

CATEGORIES AND COMPETITION

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 29

نشریه : WILEY(Strategic Management Journal)

تعداد رفرنس ها : 46

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : دسته بندی ها ، گروه استراتژیک ، کشش متقابل،

عنوان فارسی : دسته بندی و رقابت

عنوان انگلیسی : CATEGORIES AND COMPETITIONفهرست مطالب
1- مقدمه 2- سه رویکرد برای دسته بندی و رقابت 3- ارزش محاط شناختی در بازارهای رقابت : جهت تحقیقات آینده 4- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Research summary: In this article, we review, integrate, and extend the literature on markets, competition, and categories as it applies to strategic management theory. Developments in the literatures of economics and organizational theory have shed new light on market categories and category dynamics. These developments highlight the fact that boundary questions are fundamental to the competitive process, and represent a fertile area for research and theory. The objective is to encourage a theoretically grounded rapprochement between current strategic management research and both older and newer research on categories and competition. Managerial summary: One of the key problems for business strategists is understanding the competitive environment and interpreting the effects of competition on a business. This article attempts to integrate various literatures in the study of competition by suggesting that strategists play a crucial role in linking abstract categories of firms and products that have become part of an industry’s terminology with real-time competitive processes taking place among firms and buyers.

چکیده فارسی
خلاصه تحقیق: در این مقاله ، ما به بررسی و ادغام ، گسترش ادبیات روی بازارها، رقابت و دسته بندی آن بعنوان تئوری مدیریت استراتژیک پرداخته ایم. توسعه ادبیات اقتصاد و تئوری سازمانی روشنایی جدیدی روی دسته بندی بازار و دسته بندی های پویایی ایجاد می کند. این توسعه ها باعث برجسته شدن این موضوع هستند که پرسش های مرزی در فرآیند رقابتی بسیار اساسی هستند و این مسائل بیانگر یک قسمت خوب برای تحقیق و تئوری می باشد. در حالت کلی هدف ایجاد یک رابطه ای خوب بین تئوری مبتنی بر تحقیقات مدیریت استراتژیک در پژوهش های قدیمی تر و جدیدتر روی دسته بندی و رقابت می باشد. خلاصه مدیریتی: یکی از مشکلات کلیدی برای استراتژیست رقابتی درک محیط رقابتی و تفسیر اثر رقابت در تجارت می باشد. این مقاله تلاش می کند تا ادبیات مختلف موجود در مطالعه رقابت را یکپارچه ساخته و همچنین پیشنهاد می کند که استراتژیست نقش بسیار مهمی در ایجاد رابطه بین دسته های انتزاعی شرکتها و محصولات بازی می کند که به بخشی از اصطلاحات یک صنعت با فرآیندهای رقابتی در زمان واقعی تبدیل شده اند .


مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی

هر چند مدیران منابع انسانی را به عنوان مهمترین دارایی شرکت های تجاری لحاظ می نمایند، اما بسیاری از تصمیم‌ های سازمانی برعکس این عقیده را نشان می دهند. چرا برخی منابع اکثرا منشأ مزیت رقابتی پایدار به شما می روند و اینکه چه جنبه‌هایی از منابع انسانی سازمان می تواند مزیت رقابتی پایداری را ایجاد نماید؟  مدیر منابع انسانی که به عنوان یک مدیر استراتژیک در سازمان قلمداد می شود، در توسعه و نگه داری مزیت رقابتی در  سازمان چه نقشی از خود نشان می دهد؟ مدیریت استراتژیک منابع انسانی، را می توان به صورت زیر در نظر گرفت: مرتبط ساختن مدیریت منابع انسانی با هدف های کوتاه مدت و بلند مدت استراتژیک سازمان برای بهتر کردن عملکرد آن و ایجاد فرهنگ سازمانی که بتوان انعطاف پذیری و خلاقیت را تقویت نمود. هدف های سیستم مدیریت منابع انسانی به دنباله و تحت تاثیر هدف های استراتژیک می باشد. هر سیستم مدیریت منابع انسانی برای پایداری و نتایج خوب باید در کنار منافع سازمان، منافع مربوط به کارکنان را نیز لحاظ نماید. اقدامات مختلف و پراکنده ی سازمانها در زمینه مدیریت و توسعه منابع انسانی، می تواند به طور منظم در طول استراتژیهای هر سازمانی برنامه‌ریزی گردد. مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دنیای امروزی تلاش می کند که آموزش و توسعه کارکنان، بهبود سازمانی و مسیر پیشرفت شغلی را در هم آمیخته تا افراد، گروه ها و سازمان ها به شیوه ای اثر بخش رشد نمایند.

مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی
مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی

در این مقاله نیز با عنوان دسته بندی و رقابت به مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی آن پرداخته شده است. همچنین در این مقاله ،  به بررسی و ادغام ، گسترش ادبیات روی بازارها، رقابت و دسته بندی آن بعنوان تئوری مدیریت استراتژیک پرداخته شده است.