دانلود ترجمه مقاله دیدگاههایی در مورد ارتباط: تست ارتباط در روش پژوهش سازنده

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
31
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
حسابداری مدیریت، ارتباط، تحقیقات موردی، روش پژوهش سازنده، روش تحقیق
عنوان فارسی :

دیدگاههایی در مورد ارتباط: تست ارتباط در روش پژوهش سازنده

عنوان انگلیسی :

Perspectives on relevance: The relevance test in the constructive research approach

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044500516300233

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 31

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : حسابداری مدیریت، ارتباط، تحقیقات موردی، روش پژوهش سازنده، روش تحقیق

عنوان فارسی : دیدگاههایی در مورد ارتباط: تست ارتباط در روش پژوهش سازنده

عنوان انگلیسی : Perspectives on relevance: The relevance test in the constructive research approach

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044500516300233


44,000 تومان


فهرست مطالب
1- مقدمه 2- ارتباط 3- ارتباط در پروژه های سازمان تنظیم مقررات 4- تجزیه و تحلیل CRA و دیدگاه ارتباط در نگاه به گذشته 5- بحث و نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract Interventionist research (IVR), such as the constructive research approach (CRA), has been suggested as a method to improve the relevance of management accounting (MA) research. Although literature identifies several perspectives on relevance, the current assessment of CRA focuses on practical relevance. Moreover, an overreliance on pragmatism in assessing CRA research in the form of CRA market tests has been criticized. This article analyses the challenges inherent in conducting and assessing CRA research, both conceptually and with a CRA case example. In order to overcome these possible CRA challenges, we suggest analyzing CRA relevance from multiple perspectives. The perspectives in question are those of practical value relevance, legitimative decision relevance, academic value relevance, and instrumental decision relevance. Further, we suggest that indications of relevance in CRA studies can be analyzed during the research project. In particular, we introduce the relevance test as an explicit part of the CRA research process. We suggest a new tool, the Relevance Diamond would facilitate conducting the relevance test and aid the analysis of CRA relevance from multiple perspectives. Furthermore, we suggest new interpretations of what should constitute a pass in the CRA market tests under special circumstances, thereby contributing to CRA methodology, and especially to the analysis of relevance and ‘battlefields’ of different interests in CRA/IVR projects.

چکیده فارسی
چکیده- تحقیقات مداخله جویانه (IVR)، مثل روش پژوهش سازنده (CRA)، بعنوان یک روش برای بهبود ارتباط تحقیقات حسابداری مدیریت (MA) پیشنهاد شده است. اگرچه ادبیات شناسایی چندین دیدگاه در مورد ارتباط، ارزیابی حال حاضر سازمان تنظیم مقررات در مورد ارتباط عملی تمرکز دارد. علاوه بر این، اتکای بیش از حد بر عمل گرایی در ارزیابی تحقیقات سازمان تنظیم مقررات در قالب تست بازار CRA مورد انتقاد قرار گرفته است. این مقاله به تحقیق چالش های ذاتی و اساسی در انجام و ارزیابی تحقیقات سازمان تنظیم مقررات، هم بصورت مفهومی و هم با مثال موردی CRA مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور غلبه بر این چالش سازمان تنظیم مقررات CRA احتمالی، تجزیه و تحلیل ارتباط سازمان تنظیم مقررات از دیدگاه های چندگانه را پیشنهاد می کنیم. دیدگاه ها در سوال آن دسته از ارتباط عملی ارزشمند، ارتباط قانونی تصمیم، ارتباط ارزش علمی و ارتباط ابزاری تصمیم هستند. بعلاوه، ما نشان دادیم که نشانه ی ارتباط در مطالعات سازمان تنظیم مقررات می تواند در طول پروژه تحقیقاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بطور خاص ما تست ارتباط را بعنوان یک بخش صریح و روشن از فرآیند تحقیقات سازمان تنظیم مقررات معرفی کردیم. ما یک ابزار جدیدی را پیشنهاد کردیم، Relevance Diamond می تواند انجام تست ارتباط را آسان سازد و به تجزیه و تحلیل ارتباط CRA از دیدگاه های چند گانه کمک کند. علاوه بر این، ما تفسیرهای جدید از آنچه که باید یک روش در تست بازار CRA تحت شرایط خاصی را تشکیل دهند، و در نتیجه به روش CRA کمک کنند و به خصوص برای تجزیه و تحلیل ارتباط و " میادین نبرد" منافع مختلف در پروژه های CRA/IVR را پیشنهاد داده ایم.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

44,000 تومان