دانلود ترجمه مقاله دیدگاه رابطه ای در همبستگی قرارداد-کنترل-اعتماد در یک رابطه درون شرکتی

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
22
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
اعتماد، قرارداد، کنترل، دیدگاه رابطه، کاربردپذیری
عنوان فارسی :

دیدگاه رابطه ای در همبستگی قرارداد-کنترل-اعتماد در یک رابطه درون شرکتی

عنوان انگلیسی :

A relational perspective on the contract-control-trust nexus in an interfirm relationship

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044500516300269

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 22

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : اعتماد، قرارداد، کنترل، دیدگاه رابطه، کاربردپذیری

عنوان فارسی : دیدگاه رابطه ای در همبستگی قرارداد-کنترل-اعتماد در یک رابطه درون شرکتی

عنوان انگلیسی : A relational perspective on the contract-control-trust nexus in an interfirm relationship

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044500516300269فهرست مطالب
1- مقدمه 2- مجریان تئوری 3- تنظیم مورد و روش تحقیق 4- مطالعه این زمینه: توسعه روابط مدیریت تاسیسات 5- بحث 6- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract This paper makes sense of the contract-control-trust nexus in interfirm relationships by exposing the performativity of a contract and its incorporated control structures in generating trust. In our study of an outsourcing relationship between Semorg (an international manufacturer of semi-conductors) and Fasorg (the provider of facility management services), we find that trust is interactively related to control in complex and often unpredictable ways rather than in linear ways that result from managerial decision-making. In the network of associations that constitutes the interfirm relationship, trust is not a stable solution that generates predictability, but a quasi-actor that is made to act by the contract and the incorporated control structures. As a quasi-actor, trust is fluent and performative. Once in existence, it mobilises human actors and shapes the relationship. Thus, from a relational perspective trust is a possible and to a large extent unpredictable network effect. This differs from the rational perspective in which trust is an expectation that (in multiple categories) straightforwardly emerges and develops from managerial decisions.

چکیده فارسی
چکیده- این مقاله احساسی از همبستگی قرارداد-کنترل-اعتماد در روابط درون شرکتی با آشکارسازی کاربردپذیری یک قرارداد و ساختارهای کنترلی مربوط به آن در ایجاد اعتماد را ایجاد می کند. در مطالعه ما از روابط برون سپاری بین Semorg (یک سازنده بین المللی نیمه هادی) و Fasorg (ارائه دهنده خدمات مدیریت تاسیسات)، می بینیم که اعتماد یک تعاملی مربوط به کنترل به روش های پیچیده و غیر قابل پیش بینی و نه یک روش نسبتا خطی که نتیجه ای از مدیریت تصمیم گیری باشد، است. در شبکه ی انجمنها که به منزله ی رابطه درون شرکتی تاسیس شده اند، اعتماد یک راه حل پایداری نیست اما یک شبه بازیگری است که ساخته شده با قرارداد و ساختارهای کنترلی گنجانده شده عمل می کند. بعنوان یک شبه بازیگر، اعتماد سلیس و قابل اجراست. بنابراین از دیدگاه ارتباط، اعتماد امکان پذیر است و تا حد زیادی اثر غیرقابل پیش بینی دارد. این متفاوت است از دیدگاه عقلانی که در آن اعتماد یک انتظاری است که به طور صریح ظاهر شود و از تصمیمات مدیریتی توسعه داده شود.