دانلود ترجمه مقاله رتبه بندی سلسله مراتبی و مخالفت اصولی

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
20
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
20
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
قدرت، وضعیت، سلسله مراتب، اخلاق، مخالفت اصولی، شناسایی
عنوان فارسی :

رتبه بندی سلسله مراتبی و مخالفت اصولی

عنوان انگلیسی :

Hierarchical rank and principled dissent: How holding higher rank suppresses objection to unethical practices

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749597815300741

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 20

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 20

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : قدرت، وضعیت، سلسله مراتب، اخلاق، مخالفت اصولی، شناسایی

عنوان فارسی : رتبه بندی سلسله مراتبی و مخالفت اصولی

عنوان انگلیسی : Hierarchical rank and principled dissent: How holding higher rank suppresses objection to unethical practices

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749597815300741فهرست مطالب
1- مقدمه 2- مطالعه 1:مخالفت اصولی در ایالات متحده سازمان های دولت فدرال 3- مطالعه 2: دستکاری موقعیت عالی رتبه در گروه آزمایشگاهی 4- مطالعه 3: دستکاری شرایط قادر می سازد (یا مانع) شناسایی می شود 5- بحث عمومی 6- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract When unethical practices occur in an organization, high-ranking individuals at the top of the hierarchy are expected to stop wrongdoing and redirect the organization to a more honorable path—this is, to engage in principled dissent. However, in three studies, we find that holding high-ranking positions makes people less likely to engage in principled dissent. Specifically, we find that high-ranking individuals identify more strongly with their organization or group, and therefore see its unethical practices as more ethical than do low-ranking individuals. High-ranking individuals thus engage less in principled dissent because they fail to see unethical practices as being wrong in the first place. Study 1 observed the relation between high-rank and principled dissent in an archival data set involving more than 11,000 employees. Studies 2 and 3 used experimental designs to establish the causal effect of rank and to show that identification is one key mechanism underlying it.

چکیده فارسی
چکیده- هنگامی که شیوه های غیر اخلاقی در سازمان رخ می دهد، افراد رده بالا در بالای سلسله مراتب انتظار می رود، برای جلوگیری از تخلف و تغییر مسیر سازمان با راه شرافتمندانه ای به جهت مخالفت اصولی با آن مشارکت کنند. با این حال، در سه مطالعه، ما پیدا کردیم که مقامهای عالی رتبه باعث می شوند، مردم با احتمالی کمتر در مخالفت اصولی شرکت کنند. به طور خاص می بینیم که افراد عالی رتبه به شدت گروه و سازمان خود را شناسایی می کنند و در نتیجه شیوه های غیر اخلاقی خود را بعنوان اخلاقی نسبت به افراد با رتبه پایین می بینند. افراد عالی رتبه بنابراین کمتر شرکت می کنند در مخالفت اصولی به دلیل اینکه آنها موفق هستند تا شیوه های غیراخلاقی را در وهله ی اول اشتباه ببینند. مطالعه ی اول در رابطه ی بین رتبه بالا و مخالفت اصولی در مجموعه داده های آرشیو شامل بیش از 11000 کارمند است. مطالعات 2 و 3 طرح های تجربی مورد استفاده برای ایجاد اثر تصادفی رتبه بندی و نشان دهنده ی این است که شناسایی یک مکانیسم ،کلید اساسی برای آن است.