دانلود ترجمه مقاله سابقه عملکرد تیمی در مطالعات موردی در یک دوره نهایی مدیریت استراتژیک

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
28
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
دوره نهایی مدیریت استراتژیک، یادگیری تجربی ، مطالعات موردی، تیم دانشجویی، یادگیری مبتنی بر تیم، عملکرد تیم
عنوان فارسی :

سابقه عملکرد تیمی در مطالعات موردی در یک دوره نهایی مدیریت استراتژیک

عنوان انگلیسی :

Antecedents of team performance on case studies in a strategic management capstone course

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472811716301173

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 28

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : دوره نهایی مدیریت استراتژیک، یادگیری تجربی ، مطالعات موردی، تیم دانشجویی، یادگیری مبتنی بر تیم، عملکرد تیم

عنوان فارسی : سابقه عملکرد تیمی در مطالعات موردی در یک دوره نهایی مدیریت استراتژیک

عنوان انگلیسی : Antecedents of team performance on case studies in a strategic management capstone course

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472811716301173


32,000 تومان


فهرست مطالب
1- مقدمه 2- چارچوب مفهومی و عبارات 3- روش تحقیق 4- بحث و نتیجه گیری 5- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
a b s t r a c t Acquisition of knowledge and skills through team-based case studies is a common pedagogic approach in the strategic management courses. This study explores why some student teams perform better in case study work than others. Several variables associated with team attributes and their effects on team performance were examined. Results showed that effects of the independent variables varied in relation to subjective SA (“selfassessed”) team performance and objective EA (“expert assessed”) team performance. Except for the grade/performance orientation, other independent variables, including team process effectiveness, analytic orientation, learning orientation, and advance preparation showed a positive relationship, and diversity showed a negative relationship with subjective SA performance. In contrast, only two independent variables, advance preparation, and diversity, were related to objective performance EA; the former had a positive relationship and the latter had a negative relationship.

چکیده فارسی
چکیده – کسب دانش و مهارت از طریق مطالعات موردی مبتنی بر کار تیمی یک روش آموزشی مشترک در دوره های مدیریت استراتژیک می باشد. این مطالعه چرایی بهتر بودن مطالعه ی تیمی برخی از دانشجویان نسبت به دیگران را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که تاثیر متغیرهای مستقل به نسبت به معیارهای موضوع ("خود ارزیابی") عملکرد تیمی و هدفی ("متخصص ارزیابی") عملکرد تیمی متفاوت است. بجز برای سازگاری کلاس/عملکرد، سایر متغیرهای مستقل، از جمله اثر فرآیند تیمی، جهت گیری تحلیلی، جهت گیری یادگیری و پیش آماده سازی نشان از یک رابطه مثبت دارد و تنوع نشان از یک رابطه منفی با عملکرد موضوعی دارد. برعکس تنها دو متغیر مستقل ، پیش آماده سازی و تنوع، مربوط به عملکرد هدف شده بودند. اولی رابطه ای مثبت و دومی رابطه ای منفی داشت.


مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

برای تعریف برنامه ریزی می توان گفت: برنامه ریزی عبارت است از یک فرآیندی که دارای مراحل مشخصی می باشد و این مراحل بصورت کاملا پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیم ها می باشند. برنامه ریزی در واقع تفکر درباره آینده و یا کنترل نمودن آن نیست بلکه به اولویت بندی و طبقه بندی پرداخته و بهترین و کاراترین روش استفاده از منابع را به دلیل ایجاد کردن بیشترین ارزش افزوده انتخاب می کند.

بیشتر برنامه ریزی ها براساس دیدگاه عقلایی دارای یک عده شکل و نمودارها و … می باشند. در این نموداراها ابتدا اهداف سازمان مورد نظر قرار گرفته سپس طرح های لازم و اقدامات مورد نیاز برای رسیدن به آن اهداف بیان می شوند. حال اگر از ابتدا تا انتها را در همان ابتدای کار طراحی نمایید و هیچگونه انعطاف پذیری در برنامه ریزی نداشته باشید به احتمال خیلی زیاد با شکست مواجه شوید. ولی اگر در برنامه ریزی های خود در نظر بگیرید که در برابر تغییرات ، جهت حرکت سازمان مورد نظر خود را نیز تغییر دهید در اینصورت نگرش برنامه ریزی استراتژیک دارید.

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

در این مقاله نیز با عنوان سابقه عملکرد تیمی در مطالعات موردی در یک دوره نهایی مدیریت استراتژیک به بررسی برنامه ریزی کارهای تیمی و موفقیت ها و دلایل موفقیت و شکست آنها از دیدگاه مدیریت پرداخته شده است.

محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

32,000 تومان