دانلود ترجمه مقاله سابقه و پیامدهای به کار گیری رایانش ابری در امر آموزش برای رسیدن به مدیریت دانش

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
36
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
41
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
رایانش ابری – مدیریت دانش – رسانه ها در آموزش
عنوان فارسی :

سابقه و پیامدهای به کار گیری رایانش ابری در امر آموزش برای رسیدن به مدیریت دانش

عنوان انگلیسی :

Antecedents and consequences of cloud computing adoption in education to achieve knowledge management

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217300249

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 36

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 41

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : رایانش ابری – مدیریت دانش – رسانه ها در آموزش

عنوان فارسی : سابقه و پیامدهای به کار گیری رایانش ابری در امر آموزش برای رسیدن به مدیریت دانش

عنوان انگلیسی : Antecedents and consequences of cloud computing adoption in education to achieve knowledge management

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217300249فهرست مطالب
1- مقدمه 2- مروری بر ادبیات 3- تاریخچه و فرضیات تئوری 4- روش 5- نتایج 6- بحث و نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
ABSTRACT The effective management of knowledge is critical to achieve high academic performance, effectiveness, and efficiency. Adoption of cloud computing in education has the potential to enhance the management of knowledge. This study aims to investigate the antecedents and consequences of cloud computing adoption in education to achieve knowledge management. Thereby, this study implemented the cloud computing in an authentic learning environment to support knowledge management practices and provided participants with training and education. Pre-tests and post-tests were administered on the first and last week of the 14-week intervention. This study examined the causal relationship between the expectations for knowledge management practices and the perceived usefulness of cloud computing services. Further, the causal relationships among innovativeness, training and education, and perceived ease of use were examined in the study. Survey data collected from 221 undergraduate students were analyzed by using structural equation modeling to validate the research model. The results indicate that the perceived usefulness is significantly associated with the expectations for knowledge creation and discovery, storage, and sharing. Amongst others, the expectations for knowledge storage and sharing have a stronger relationship with the perceived usefulness. Further, in novativeness and training & education are significantly associated with the ease of use perceptions. The findings suggested that educational institutions may promote adoption of cloud computing in education by increasing the awareness of knowledge management practices.

چکیده فارسی
چکیده –مدیریت موثر دانش جهت رسیدن به عملکرد آکادمیک بالا، اثر بخشی و بهره وری بیشتر بسیار حیاتی است. بکارگیری رایانش ابری در امر آموزش جهت افزایش و بهبود مدیریت دانش پتانسیل زیادی دارد. این مقاله با هدف سوابق و بکارگیری رایانش ابری در امر آموزش برای رسیدن به مدیریت دانش را مورد بررسی قرار می دهد. در نتیجه ، این مطالعه رایانش ابری در یک محیط یادگیری معتبر برای حمایت از شیوه های مدیریت دانش اجرا شده است. قبل از آزمون و بعد از آزمون در هفته اول و آخر در کل در 14 هفته اجرا شده است. این مطالعه به بررسی رابطه بین انتظارات برای شیوه های مدیریت دانش و درک سودمندی خدمات رایانش ابری صورت گرفته است. علاوه بر این، روابط بین نوآوری، تعلیم و تربیت و درک سهولت استفاده در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند. بررسی داده های جمع آوری شده از 221 دانشجو در مقطع کارشناسی با استفاده از مدل معادلات ساختاری ، مدل تحقیق اعتبارسنجی شد. نتایج نشان می دهد که درک سودمندی به طور قابل توجهی با انتظارات برای خلق دانش و کشف، ذخیره سازی و به اشتراک گذاری همراه است. در میان دیگر چیزها، انتظارات برای ذخیره سازی و اشتراک دانش یک رابطه قوی با مفید بودن دارد. علاوه بر این، نوآوری و آموزش و پرورش به طور قابل توجهی با سهولت درک استفاده در ارتباط است. این یافته ها نشان می دهد که موسسات آموزشی ممکن است پذیرش رایانش ابری در امر آموزش را با افزایش آگاهی از شیوه های مدیریت دانش مورد حمایت قرار دهند.