دانلود ترجمه مقاله سازمان و مناقصه حسابرسی در انگلستان: مروری بر مشاهده های سهامداران

WILEY
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
Wiley
تعداد رفرنس ها :
38
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
تغییر حسابرسی، ساختار بازار حسابرسی، ممیزی کیفیت، مناقصه حسابرسی، تحلیل محتوا، حاکمیت شرکتی، FRC، استقلال
عنوان فارسی :

سازمان و مناقصه حسابرسی در انگلستان: مروری بر مشاهده های سهامداران

عنوان انگلیسی :

Audit Tendering in the UK: A Review of Stakeholders' Views

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijau.12076/full

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : Wiley

تعداد رفرنس ها : 38

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : تغییر حسابرسی، ساختار بازار حسابرسی، ممیزی کیفیت، مناقصه حسابرسی، تحلیل محتوا، حاکمیت شرکتی، FRC، استقلال

عنوان فارسی : سازمان و مناقصه حسابرسی در انگلستان: مروری بر مشاهده های سهامداران

عنوان انگلیسی : Audit Tendering in the UK: A Review of Stakeholders' Views

لینک مقاله : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijau.12076/full


34,000 تومان


فهرست مطالب
1- مقدمه 2- پیش زمینه تحقیق 3- طرح پژوهش 4- یافته ها 5- بحث و استلزامات 6- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract This study reports the results of a content analysis of the comment letters sent to the UK Financial Reporting Council (FRC) in response to its consultation document on the 2012 revisions of the UK Corporate Governance Code, concerning the proposal for mandatory audit tendering. The results indicate a general support for the FRC's proposals with a number of key concerns related to audit quality, auditor independence and audit cost. There is also clear conflicts of interest among some stakeholder groups such as audit firms and companies on one side and institutional investors on the other. There is evidence of conflicts of interest between Big 4 and non-Big 4 audit firms. Implications for future consultations and legislation are also discussed.

چکیده فارسی
چکیده- این مقاله نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل محتوای نامه های نظرات ارسالی به شورای گزارشگری مالی بریتانیا (FRC) در پاسخ به سند مشاوره خود در تجدیدنظر کد اداره امور مشارکت سال 2012، در مورد پیشنهادی برای مناقصه ممیزی اجباری را گزارش می دهد. نتایج نشان می دهد، حمایت عمومی برای پیشنهادات FRC با تعدادی از نگرانی های اصلی مربوط به کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرسی و هزینه حسابرسی وجود دارد. همچنین درگیریهای واضح و روشنی از علاقه در میان برخی گروه های ذینفع مثل موسسات حسابرسی و شرکت ها در یک طرف دیگر و سرمایه گذاران نهادی و سازمانی از سوی دیگر وجود دارد. شواهدی از تضاد بین منافع چهار شرکت بزرگ و چهار شرکت کوچک وجود دارد. مفاهیمی برای مشاوره و قانونگذاری نیز بحث شده است.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

34,000 تومان