دانلود ترجمه مقاله سرمایه گذاری سرمایه گذاران دولتی و مستقل در اروپا: تجزیه و تحلیل عملکردی در سطح بنگاه

ELSEVIER
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
56
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
61
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
سرمایه گذاری مستقل، سرمایه گذاری های دولتی، سرمایه گذاری عمومی، پیوند، عملکرد خروج، مشارکت دولتی-خصوصی
عنوان فارسی :

سرمایه گذاری سرمایه گذاران دولتی و مستقل در اروپا: تجزیه و تحلیل عملکردی در سطح بنگاه

عنوان انگلیسی :

Governmental and independent venture capital investments in Europe: A firm-level performance analysis

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119914001321

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 56

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 61

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : سرمایه گذاری مستقل، سرمایه گذاری های دولتی، سرمایه گذاری عمومی، پیوند، عملکرد خروج، مشارکت دولتی-خصوصی

عنوان فارسی : سرمایه گذاری سرمایه گذاران دولتی و مستقل در اروپا: تجزیه و تحلیل عملکردی در سطح بنگاه

عنوان انگلیسی : Governmental and independent venture capital investments in Europe: A firm-level performance analysis

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119914001321فهرست مطالب
1- مقدمه 2- صندوق VC دولتی و مشارکت دولتی و خصوصی 3- داده ها 4- چارچوب تجربی 5- یافته ها 6- توضیحات جایگزین 7- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract This paper examines the impact of government versus private independent venture capital (VC) backing on the exit performance of entrepreneurial firms. Our analyses are based on the VICO dataset, which avoids the coding problems of VC type in the Thompson Financial SDC dataset. The data indicate that private independent VC-backed companies have better exit performance than government-backed companies. Mixed-syndicates of private-independent and governmental VC investors give rise to a higher (but not statistically different) likelihood of positive exits than that of IVC-backing. Our findings are not influenced by the composition of the syndicate in terms of size and institutional heterogeneity. Our results remain stable after controlling for endogeneity concerns, selection bias, omitted variable bias, legal and institutional differences across countries and over time through several econometric techniques. Moreover, our results are not driven by: i) the holding period of the different types of VC investors; ii) the potential signaling effect of GVC towards IVC investors; iii) the firm's financial structure and net cash-flow ratio; iv) the investment stage; and v) the distance between the VC investor and the target company.

چکیده فارسی
چکیده- این مقاله به تاثیر دولت در مقابل حمایت از سرمایه گذاران خصوصی مستقل (VC) بر روی عملکرد خروج شرکت های کارآفرینی را مورد بررسی قرار می دهد. تجزیه و تحلیل ما بر روی مجموعه داده VICO است که از مشکلات برنامه نویسی نوع VC در مجموعه داده تامیسون مالی SDC جلوگیری می کند، می باشد. اطلاعات نشان داده که شرکت حمایتی VC مستقل خصوصی خروجی عملکردی بهتری از شرکت های تحت حمایت دولت دارند. سندیکای مخلوط از سرمایه گذاران خصوصی-مستقل و دولتی VC منجر به بالاترین احتمال خروج مثبت از تحت حمایت IVC می شوند. یافته های ما توسط سندیکای ترکیبی از نظر اندازه و تنوع نهادی تحت تاثیر قرار نمی گیرند. نتایج ما بعد از کنترل نگرانی های درون زایی، بایاس انتخاب، بایاس متغیر حذف شده، تفاوت حقوقی و نهادی در سراسر کشور و در طول زمان از طریق چندین تکنیک اقتصاد سنجی پایدار باقی می ماند. علاوه براین نتایج ما توسط آن رد نمی شوند: 1) دوره برگزاری انواعی از سرمایه گذاران VC ؛ 2) اثر سیگنالینک بالقوه GVC نسبت به سرمایه گذاران IVC، 3) ساختار مالی شرکت و نسبت جریان نقدی خالص 4) مرحله سرمایه گذاری و 5) فاصله بین سرمایه گذاری VC و هدف.