دانلود ترجمه مقاله شبکه های همکاری در تحقیقات حسابداری

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
27
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
شبکه های اجتماعی، الگورهای انتشار، تحقیقات حسابداری
عنوان فارسی :

شبکه های همکاری در تحقیقات حسابداری

عنوان انگلیسی :

Collaboration networks in accounting research

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1061951816300325

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 27

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : شبکه های اجتماعی، الگورهای انتشار، تحقیقات حسابداری

عنوان فارسی : شبکه های همکاری در تحقیقات حسابداری

عنوان انگلیسی : Collaboration networks in accounting research

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1061951816300325فهرست مطالب
1- مقدمه 2- مروری بر ادبیات 3- تنظیم داده ها 4- شبکه های اجتماعی محققان حسابداری 5- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract This paper employs social network analysis to explore the relational structure of co-authorship in five accounting journals: The Accounting Review, Accounting, Organizations and Society, the Journal of Accounting and Economics, the Journal of Accounting Research, and Contemporary Accounting Research. We discover that the network of authoring accounting academics exhibits “small-world” properties. These results bear implications on the quality of the production and dissemination of novel ideas in accounting scholarship: within a small-world of scholars, the dissemination of new ideas may be fast across the network, but on the other hand, a closely connected network may be less open to the influx of heterodox or radical ideas.

چکیده فارسی
چکیده- این مقاله تحلیل شبکه اجتماعی برای کشف ساختار رابطه ای حق تالیف همکاری در پنج روزنامه را به کار می گیرد: مروری بر حسابداری، سازمانها و جامعه، مجله حسابداری و اقتصاد، مجله پژوهش حسابداری و معاصر تحقیقات حسابداری. ما کشف کردیم که شبکه ای از نویسندگان دانشگاهی حسابداری دارای ویژگی "جهان کوچک" هستند. این نتایج پیامدهایی بر کیفیت تولید و انتشار ایده های جدید در تحقیقات حسابداری تحمیل می کند: در یک دنیای کوچک از محققان، انتشار ایده های جدید ممکن از در سراسر شبکه سریع باشد، اما از سوی دیگر یک شبکه ارتباطی نزدیک ممکن است به زیاد شدن ایده های دگر اندیشی یا رادیکالی را کمتر اجازه دهند. (برای آنها کمتر جایی باشد).