دانلود ترجمه مقاله صورتهای مالی بعنوان ساز و کارهای نظارتی: شواهدی از وام های کوچک تجاری

WILEY
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
37
نشریه :
Wiley
تعداد رفرنس ها :
38
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
نظارت بر وام، قرارداد وثیقه، بدهی con-tracts، وام رابطه ای، بازده مالیاتی، ریسک اعتباری، بانکها
عنوان فارسی :

صورتهای مالی بعنوان ساز و کارهای نظارتی: شواهدی از وام های کوچک تجاری

عنوان انگلیسی :

Financial Statements as Monitoring Mechanisms: Evidence from Small Commercial Loans

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-679X.12127/full

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 37

نشریه : Wiley

تعداد رفرنس ها : 38

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : نظارت بر وام، قرارداد وثیقه، بدهی con-tracts، وام رابطه ای، بازده مالیاتی، ریسک اعتباری، بانکها

عنوان فارسی : صورتهای مالی بعنوان ساز و کارهای نظارتی: شواهدی از وام های کوچک تجاری

عنوان انگلیسی : Financial Statements as Monitoring Mechanisms: Evidence from Small Commercial Loans

لینک مقاله : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-679X.12127/fullفهرست مطالب
1- مقدمه 2- چارچوب نظری و تحقیقات پیشین 3- تنظیمات و اطلاعات 4- آزمایشات تجربی و نتایج 5- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
ABSTRACT Using a data set that records banks’ ongoing requests of information from small commercial borrowers, we examine when banks use financial statements to monitor borrowers after loan origination. We find that banks request financial statements for half the loans and this variation is related to borrower credit risk, relationship length, collateral, and the provision of business tax returns, but in complex ways. The relation between borrower risk and financial statement requests has an inverted U-shape; and tax returns can be both substitutes and complements to financial statements, conditional on borrower characteristics and the degree of bank–borrower information asymmetry. Frequent financial reporting is used to monitor collateral, but only for non–real estate loans and only when the collateral is easily accessible to lenders. Collectively, our results provide novel evidence of a fundamental information demand for financial reporting in monitoring small commercial borrowers and a specific channel through which banks fulfill their role as delegated monitors.

چکیده فارسی
چکیده- با استفاده از یک مجموعه داده هایی که در درخواستهای جاری بانکها از اطلاعات وام گیرندگان کوچک تجاری، ثبت و ضبط شده است، ما بررسی میکنیم زمانی که بانکها از صورتهای مالی برای نظارت بر وام گیرندگان بعد از منشا وام استفاده می کنند. ما یافتیم که بانکها صورتهای مالی را برای نیمی از وام ها درخواست می کنند و این تنوع مربوط به ریسک اعتباری، مدت زمان رابطه با بانک، وثیقه و ارائه ی اظهارنامه مالیاتی کسب و کار وام گیرنده به روشهای پیچیده می شود. رابطه بین ریسک وام گیرنده و درخواست صورتهای مالی به شکل وارونه U می باشد. اظهارنامه مالیاتی می تواند جایگزین و مکمل برای صورتهای مالی شود این موضوع نیز مشروط به ویژگی های وام گیرنده و میزان تقارن اطلاعاتی قرض بانکی دارد. گزارشگری مالی برای نظارت بر وثیقه مکررا صورت می گیرد، اما فقط برای وام های مربوط به املاک و تنها زمانی که وثیقه وجود دارد، دسترسی آسان به وام دهندگان وجود دارد. در مجموع نتایج ما شواهد جدیدی از تقاضای اطلاعات اساسی برای گزارشگری مالی در نظارت بر وام گیرندگان کوچک تجاری ارائه می دهد و یک کانالی خاص ایجاد می کند تا از طریق آن بانکها نقش خود را بعنوان مانیتور واگذار به انجام برسانند.