دانلود ترجمه مقاله عوامل حیاتی موفقیت، چالشها و موانع مدیریت استعداد

Emeraldd
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
emeraldinsight
تعداد رفرنس ها :
13
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
مدیریت استعداد، موانع و چالشها
عنوان فارسی :

عوامل حیاتی موفقیت، چالشها و موانع مدیریت استعداد

عنوان انگلیسی :

Critical success factors, challenges and obstacles in talent management

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/ICT-05-2016-0036

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : emeraldinsight

تعداد رفرنس ها : 13

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : مدیریت استعداد، موانع و چالشها

عنوان فارسی : عوامل حیاتی موفقیت، چالشها و موانع مدیریت استعداد

عنوان انگلیسی : Critical success factors, challenges and obstacles in talent management

لینک مقاله : http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/ICT-05-2016-0036


38,000 تومان


فهرست مطالب
1- مقدمه 2- مروری بر ادبیات 3- روش تحقیق 4- یافته های تحقیق 5- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Purpose The purpose of this paper is to identify the obstacles and challenges of talent management as well as its success factors in Iranian automotive industries. Design/methodology/approach This research is a kind of discoverer research done by qualitative approach. The methodology to data collection was interview and research sample was 15 manager in automotive industries. Data analysis was carried out by the coding method, and concepts, minor and major contexts were extracted and lastly the conceptual framework was formed. Findings Based on the findings of the research, framework of obstacles and challenges in talent management was classified into four categories that are structural challenges and barriers, environmental challenges and barriers, behavioral challenges and barriers and lastly managerial challenges and barriers. In addition, the framework of talent management success factors were categorized into three main sections that are structural success factors, environmental success factors and finally managerial success factors. Originality/value Problem finding of talent management in automotive industry and identifying obstacles, challenges and success factors in talent management with qualitative approach through interviews with experts from the Iranian industries is the research value.

چکیده فارسی
چکیده- هدف از این مقاله شناسایی موانع و چالشهای مدیریت استعداد و عوامل موفقیت در صنایع خودروی ایران می باشد. طرح/روش/رویکرد- این پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافی با رویکرد کیفی می باشد. روش جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه و پژوهش به صورت نمونه از 15 مدیر در صنابع خودرو بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش برنامه نویسی صورت گرفت و مفاهیم، زمینه های عمده و جزئی استخراج شد و در نهایت چارچوب مفهومی تشکیل یافت. یافته ها- براساس یافته های این پژوهش، چارچوب، موانع و چالش در مدیریت استعداد به چهار دسته که چالشهای ساختاری و موانع، چالشهای محیطی و موانع، چالشهای رفتاری و موانع و چالشهای مدیریتی و در نهایت موانع طبقه بندی گردید. علاوه بر این، چارچوب عوامل موفقیت مدیریت استعداد به سه بخش اصلی از جمله، عوامل موفقیت ساختاری، عوامل موفقیت محیطی و در نهایت عوامل موفقیت مدیریتی دسته بندی شدند. اصالت/ارزش- یافتن مشکل مدیریت استعداد در صنعت خودرو و شناسایی موانع، چالشها و عوامل موفقیت در مدیریت استعداد با رویکرد کیفی از طریق مصاحبه با کارشناسان از صنایع خودرو ایران، ارزش پژوهش می باشد.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

38,000 تومان