دانلود ترجمه مقاله فرمتهای ارائه شده دیگری از سود جامع بعد از بروزرسانی استانداردهای حسابداری 2005-2011

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
5
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
10
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
ASU 2011-05، دیگر سود جامع، فرمت ارائه
عنوان فارسی :

فرمتهای ارائه شده دیگری از سود جامع بعد از بروزرسانی استانداردهای حسابداری 2005-2011

عنوان انگلیسی :

Presentation formats of other comprehensive income after accounting standards update 2011-05

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1052045716300248

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 10

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : ASU 2011-05، دیگر سود جامع، فرمت ارائه

عنوان فارسی : فرمتهای ارائه شده دیگری از سود جامع بعد از بروزرسانی استانداردهای حسابداری 2005-2011

عنوان انگلیسی : Presentation formats of other comprehensive income after accounting standards update 2011-05

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1052045716300248فهرست مطالب
1- مقدمه 2- تاریخچه ای از فرمت های ارائه سود جامع 3- نمونه 4- فرمت ارائه سود جامع دیگر پس از ASU 2011-05 5- تغییر در فرمت های ارائه شده سود جامع دیگر پس از ASU 2011-05 6- خلاصه و نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract Using S&P 500 entities, this study examines presentation formats of “Other Comprehensive Income” after ASU 2011-05. This study finds that 92 percent of entities presented in two separate but consecutive statements after ASU 2011-05 and 94 percent of the entities that presented in a statement of changes in shareholders' equity before ASU 2011-05 switched to two separate but consecutive statements after ASU 2011-05. This reflects the practitioners' view that presenting net income and other comprehensive income together in a single continuous statement may create confusion among financial statement users, but is inconsistent with the FASB's initial position that only allowed a single continuous statement. Thus, pros and cons of both formats should be further evaluated by standard-setters so that a more useful presentation format can be adopted by more entities. This study also documents that presentation formats do not seem to be associated with the specific industries and the propensity to report negative other comprehensive income after ASU 2011-05.

چکیده فارسی
چکیده- با استفاده از S&P 500 اشخاص، این مطالعه به بررسی فرمتهای ارائه شده ی " سود جامع سایر" بعد از ASU2005-2011 پرداخته است. این مطالعه نشان می دهد که 92 درصد از اشخاص، دو بیانیه جداگانه اما متوالی بعد از ASU 2005-2011 ارائه کرده و 94 درصد از اشخاص در یک بیانیه ای از تغییرات در حقوق صاحبان سهام قبل از ASU 2005-2011 ارائه کردند که روشن کرد به دو بیانیه ی جداگانه اما متوالی بعد از ASU 2005-2011 . این نشاندهنده ی دیدگاه این افراد از ارائه ی درآمد خالص و سود جامع دیگر می باشد و با هم در یک بیانیه ی مستمر ممکن است سردرگمی در میان کاربران صورتهای مالی ایجاد کند، اما در تضاد وضعیت اولیه ی FASB است که تنها اجازه می دهد، یک بیانیه مستمر باشد. بنابراین، جوانب مثبت و منفی هر دو فرمت باید بیشتر با استاندارد ارزیابی شود به طوری که یک فرمت آن هم مفید ارائه شود که می تواند توسط بیشتر نهادها اتخاذ گردد. این مقاله همچنین اسنادی که فرمت ارائه با صنایع خاص و گرایش به گزارش درآمد جامع منفی بعد از ASU 2005-2011 به نظر نمی رسد در ارتباط باشد.